Stichting Diogenes Leiden

Restaureren van monumenten in Leiden

Andere contactgegevens

Voor vragen of opmerkingen over de website: stuur een mailtje naar website@diogenes-leiden.nl.

Voor vragen of opmerkingen over de inhoud van de digitale nieuwsbrief of over de verzending daarvan (aanmelding, afmelding, wijziging van mailadres): stuur een mailtje naar nieuwsbrief@diogenes-leiden.nl.

Voor overige zaken zijn de adresgegevens:

— post: postbus 11269, 2301 EG Leiden

— telefoon: 06 – 29460858 (mevrouw Anja Erades)

— email: info@diogenes-leiden.nl

— Facebook: de Facebookpagina van Diogenes

Het officiële vestigingsadres van de Stichting Diogenes Leiden is: Drususlaan 51, 2314 BW Leiden.