Stichting Diogenes Leiden

Restaureren van monumenten in Leiden

Diogenes zoekt een nieuw bestuurslid

Kort geleden heeft een van de bestuursleden van de Stichting Diogenes Leiden afscheid genomen. Het bestuur zoekt daarom een nieuwe collega (m/v).

 

Van het nieuwe bestuurslid wordt verwacht dat zij of hij affiniteit heeft met monumenten en actief wil meedenken over het werk van de stichting. Daarbij komen allerlei aspecten aan de orde, zoals de financiën van de stichting, bouwkundige zaken, de relatie met de huurders, communicatie, publiciteit en het zoeken en voorbereiden van nieuwe projecten. Een praktische, coöperatieve instelling is belangrijk.

 

Het is de bedoeling dat het nieuwe bestuurslid ook lid wordt van de Bouwcommissie (Boco) . De drie leden van de Boco overleggen regelmatig met de onderhoudscoördinator van Diogenes over het onderhoud van de panden. Ook mogelijkheden om de panden verder te verbeteren en energiezuiniger te maken worden daarbij besproken. Enige ervaring met bouwkundige zaken is prettig, maar specifieke kennis en ervaring is niet vereist.

 

Het bestuur en de Boco vergaderen allebei circa acht keer per jaar. Tussentijds wordt informatie uitgewisseld en vindt afstemming plaats via e-mail. Het is gewenst dat bestuursleden ook overdag af en toe tijd hebben voor overleg.

Huurders van Diogenes komen niet in aanmerking voor het bestuurslidmaatschap.

 

Informatie over de activiteiten en de organisatie van Diogenes is te vinden op de website van Diogenes en in het bijzonder op de pagina ‘Informatie over Diogenes’ (https://www.diogenes-leiden.nl/algemeen/informatie-over-diogenes/).

 

Hebt u belangstelling voor het lidmaatschap van het bestuur of wilt u een suggestie doen? Stuur dan voor 15 september een mail aan de voorzitter, Laurens Beijen (voorzitter@diogenes-leiden.nl). Hij is ook graag bereid om telefonisch (06-44050728) of per mail verdere informatie te geven.

Reacties zijn gesloten.