Stichting Diogenes Leiden

Restaureren van monumenten in Leiden

Diogenes zoekt een nieuw bestuurslid

Een van de bestuursleden van de Stichting Diogenes Leiden heeft vanwege andere drukke werkzaamheden afscheid genomen. In verband hiermee zoekt het bestuur een nieuw collega-bestuurslid.
Te verwachten is dat het nieuwe bestuurslid, net als het vertrokken lid, secretaris van het bestuur zal worden. In die functie staat het bijdragen aan het algemene beleid van de stichting voorop. De klassieke secretariële werkzaamheden vormen een beperkt onderdeel van de taak.
Van alle bestuursleden wordt verwacht dat zij actief meedenken over het werk van de stichting als geheel. Daarbij komen allerlei aspecten aan de orde, zoals de financiën van de stichting, bouwkundige zaken, de relatie met de huurders, communicatie en publiciteit en het uitkijken naar en het voorbereiden van nieuwe projecten. Overleg binnen het bestuur vindt niet alleen plaats in vergaderingen. Er wordt ook veel uitgewisseld en afgestemd via e-mail. Het is gewenst dat bestuursleden ook af en toe overdag tijd hebben.
Van het nieuwe bestuurslid wordt affiniteit met monumenten verwacht. Bestuurlijke ervaring wordt op prijs gesteld. Een praktische, coöperatieve instelling is belangrijk. Huurders van Diogenes komen niet in aanmerking voor het bestuurslidmaatschap.
Reacties van zowel vrouwen als mannen zijn welkom. In verband met de huidige samenstelling van het bestuur wordt met extra belangstelling uitgezien naar reacties van vrouwelijke kandidaten.

 

Informatie over de activiteiten en de organisatie van Diogenes is te vinden op de website, en in het bijzonder op de pagina Informatie over Diogenes.
Mensen die belangstelling hebben voor het lidmaatschap van het bestuur wordt verzocht om voor 11 september een mail te sturen aan de voorzitter, Laurens Beijen (voorzitter@diogenes-leiden.nl). Hij is ook graag bereid om telefonisch (06-44050728) of per mail verdere informatie te geven.

Reacties zijn gesloten.