Stichting Diogenes Leiden

Restaureren van monumenten in Leiden

Het project Hogewoerd 59-63

In de jaren 2014-2020 heeft de Stichting Diogenes Leiden een belangrijk project uitgevoerd: de verwerving, restauratie en herbestemming van de voormalige wijnkoperij Hogewoerd 59-61 en het daarnaast gelegen Piet Paaltjenshuis, Hogewoerd 63. Aan dit project wordt op deze website extra aandacht besteed.

 

Deze foto is gemaakt in 2014. Hogewoerd 59-61 is het brede pand met de grijze ondergevel en zes ramen op de eerste verdieping. Hogewoerd 63 is het smalle pand links daarvan.

 

 

Deze foto is gemaakt in 2021. Er lijkt er niet veel veranderd te zijn, maar het tegendeel is waar.

De oude wijnkoperij is omgevormd tot drie unieke naast elkaar gelegen woningen volgens de perceelsindeling uit de zeventiende en achttiende eeuw.

Hogewoerd 63, dat in een bijzonder bouwvallige toestand verkeerde, heeft een nieuwe onzichtbare ondersteuningsconstructie gekregen. De winkelpui is gereconstrueerd volgens de situatie in het begin van de twintigste eeuw en de topgevel is opnieuw opgemetseld. De indeling van het pand is voor een belangrijk deel vernieuwd.

 

Hogewoerd 59-61 is gerestaureerd in de periode september 2016 – oktober 2017. Via de pagina Hogewoerd 59-61: de wijnkoperij is informatie te vinden over de bijzondere geschiedenis van de voormalige wijnkoperij. Verder wordt verteld over het restauratieplan en is er een groot aantal foto’s van de restauratiewerkzaamheden.

 

Ook Hogewoerd 63 heeft een bijzondere geschiedenis. Informatie daarover is te vinden via de pagina Hogewoerd 63: het Piet Paaltjenshuis. Ook op die pagina wordt verteld over het restauratieplan en zijn er veel foto’s van de restauratiewerkzaamheden te vinden.