Stichting Diogenes Leiden

Restaureren van monumenten in Leiden

Hogewoerd 59-61: de wijnkoperij

 

Hogewoerd 59, 61 en 61A zijn drie naast elkaar staande panden met een bijzondere geschiedenis. Ze zijn meer dan 400 jaar oud. In 1802 werden ze samengevoegd en werd er een wijnkoperij gevestigd die ruim 200 jaar bleef bestaan.
In 2016 en 2017 werd het complex door Diogenes gerestaureerd en omgevormd tot drie woningen met de oorspronkelijke perceelindeling. De gemeenschappelijke voorgevel van de wijnkoperij is gehandhaafd. Van Hogewoerd 59 en 61 kan de begane grond als praktijkruimte worden gebruikt.
De drie woningen verschillen in grootte. Hogewoerd 59 is het grootste, gevolgd door 61 en 61A. Ze hebben, samen met Hogewoerd 63, een grotendeels gemeenschappelijke tuin.

 

De drie panden of voorlopers ervan bestonden al in het midden van de zestiende eeuw en zijn waarschijnlijk nog ouder. In 1802 en 1803 voegde Jan Samuel Timmerman Thijssen de benedenverdiepingen van de panden samen om er een wijnkoperij te vestigen. Latere eigenaren waren Jan Hendrik Kraane, Johannes Zandvliet en, van 1875 tot 2013, drie generaties Maat.
Veel meer over de geschiedenis van dit complex staat op de pagina Hogewoerd 59-61 in het verleden en de daarmee verbonden subpagina’s.

 

De Stichting Diogenes Leiden werd in 2014 eigenaar van de voormalige wijnkoperij en het ernaast gelegen pand Hogewoerd 63. De Oegstgeestse architect Marcel van Dijk maakte vervolgens een restauratieplan. Daarbij ging hij uit van een splitsing van de wijnkoperij in drie afzonderlijke panden volgens de historische perceelsindeling.
Op de schets is de bovenste woning, inclusief de grijze achterbebouwing, Hogewoerd 59. De kap van het achterhuis is een nieuwe toevoeging. Eronder staan de woningen 61, 61A en 63. De restauratie van Hogewoerd 63 volgde pas later omdat het nog verhuurd was.
Na het nodige overleg met diverse instanties verleende de gemeente Leiden in juli 2016 de omgevingsvergunning voor de restauratie van de wijnkoperij.
Meer over de planvorming staat op de pagina Hogewoerd 59-61: het restauratieplan.

Het aannemersbedrijf Den Dubbelden startte in september 2016 met de verbouwing. Het was een complex project waarbij veel aandacht moest worden gegeven aan de constructieve veiligheid van het aanvankelijk erg bouwvallige pand. Het resultaat is erg fraai. In oktober 2017 konden de bewoners de woningen betrekken.
Een grote hoeveelheid foto’s van de restauratiewerkzaamheden is te zien via de pagina Hogewoerd 59-61: foto’s van de restauratie.

Diogenes was tweemaal gastheer in Hogewoerd 59-61 tijdens de jaarlijkse Open Monumentendagen. In september 2015 konden belangstellenden de voormalige wijnkoperij bekijken in de nagenoeg ongewijzigde toestand. In september 2017 waren de drie nieuw gevormde woningen te zien kort voor de ingebruikname door de bewoners. Beide keren was er bijzonder veel belangstelling.
Foto’s zijn te zien op de pagina’s De Open Monumentendagen 2015 en De Open Monumentendagen 2017.