Stichting Diogenes Leiden

Restaureren van monumenten in Leiden

Hogewoerd 59-61: foto’s uit mei 2018

Vooraf

 

Deze foto is gemaakt in oktober 2017, toen de drie woningen net bewoond waren.
De bijzondere onderpui van de wijnkoperij was in de loop van de jaren erg aangetast door vervuiling en beschadigingen en ook door graffiti die op een minder juiste manier waren verwijderd.
Voor het herstellen van de onderpui moest gezocht worden naar een gespecialiseerd bedrijf.

 

3 mei 2018

 

Van Bommel Gevelgroep uit Wateringen is bereid gevonden om de restauratie uit te voeren.
De hele onderpui is eerst voorzichtig gereinigd met stoom en zeep. Daarna zijn de zwaarst aangetaste plekken afzonderlijk behandeld. Vooral het meest linkse deel vroeg veel aandacht.

De gevellantaarn, die door de gemeente voorafgaand aan de restauratie van de wijnkoperij was weggehaald, is in april weer op de oorspronkelijke plaats bevestigd. Met de gemeente is afgesproken dat hij naar links zal worden verplaatst om de opschriften op de gevel beter zichtbaar te laten zijn.

 

Nog niet alles is klaar. Er zullen nog diverse plekken extra worden bijgewerkt.

 

Terug naar het overzicht van de foto’s van de restauratie van Hogewoerd 59-61