Stichting Diogenes Leiden

Restaureren van monumenten in Leiden

Hogewoerd 59-61 in het verleden / Jan Hendrik Kraane en consorten

In 1804 kochten drie mannen, Jacob Gerlings, Jean Gijsberto de Mey van Streefkerk en Jan Hendrik Kraane, de wijnkoperij aan de Hogewoerd en het daarnaast gelegen latere Hogewoerd 57 van Jan Samuel Timmerman Thijssen.
De drie kopers behoorden tot de plaatselijke bovenlaag: Gerlings en Kraane waren welgestelde kooplieden, De Mey van Streefkerk (1754-1844) was een bekende stedelijke regent die later onder andere jarenlang burgemeester van Leiden was. De overname werd als volgt aangekondigd in de Leydse Courant van 16 maart 1804:

 

Kraane ging in het latere Hogewoerd 57 wonen. In 1812 kocht hij voor wat die woning betreft zijn compagnons Gerlings en De Mey van Streefkerk uit. De drie panden waarin de wijnkoperij was gevestigd bleven gemeenschappelijk bezit van de drie heren.
Op 12 mei 1813 overleed Jacob Gerlings, bijna 42 jaar oud. Toch bleef de wijnkopersfirma de naam Gerlings en Comp dragen; waarschijnlijk hielden de erfgenamen van Gerlings een belang in de firma. Dat veranderde per 1 januari 1823. Een advertentie in de Leydse Courant van 25 december 1822 laat zien dat de firma toen de naam Kraane en De Mey ging dragen:

 

Uit een advertentie die is afgebeeld op de volgende pagina blijkt dat Kraane en De Mey de wijnkoperij in december 1833 verkochten aan Johannes Zandvliet. De verkoop had vermoedelijk te maken met de gezondheid van Kraane: hij overleed vier maanden later, op 26 april 1834.

 

Naar de volgende pagina: Johannes Zandvliet.

Terug naar de pagina Hogewoerd 59-61 in het verleden.