Foto's van de restauratie van Hogewoerd 59-61
(uit januari 2017)


13 januari 2017

Het dakbeschot van Hogewoerd 59 is klaar. In het achterste dakvlak zal nog een dakraam worden geplaatst.

De kap van Hogewoerd 59 aan de buitenkant.

Op de daken van de drie panden komen gebruikte 'oude holle' dakpannen die beter passen bij een monument dan de pannen die er de afgelopen jaren hebben gelegen.

Dezelfde kap aan de achterkant, met rechts de kap van Hogewoerd 61.

Links de andere kant van de kap van Hogewoerd 61. Daarnaast de nieuw opgemetselde achtergevel van Hogewoerd 61A.

De nieuw opgemetselde achtermuur van Hogewoerd 61A aan de binnenkant.

De hulpconstructie die bij het begin van de restauratie was aangebracht om de achterkant van Hogewoerd 61A overeind te houden, kon nu worden verwijderd.

Het achterste deel van de zoldervloer was te slecht om te handhaven en zal worden vervangen.

In de muur is een traditioneel muuranker aangebracht. De veer daarvan zal worden bevestigd aan de nieuwe balklaag.

De achterkant van de begane grond van Hogewoerd 61A.
Links komt de toiletruimte.
Rechtsboven is de opening in het plafond te zien waar de trap zal komen.

De begane grond van Hogewoerd 61, gezien naar de achterkant.
Een stalen balk die in de tijd van de wijnkoperij diende ter ondersteuning van de houten balken, is nu verwijderd.

De begane grond van Hogewoerd 59, gezien naar de voorkant.


20 januari 2017

Er wordt nu gewerkt aan de kap van Hogewoerd 61.

Hier (op een iets later moment) de buitenkant van dezelfde kap.

De kap aan de straatkant.

Het bovenste deel van de achtergevel van Hogewoerd 61 zal opnieuw worden opgemetseld.

De situatie aan de buitenkant.

De achterste kamer op de eerste verdieping van Hogewoerd 61 heeft nu twee ramen in de zijmuur die oorspronkelijk een binnenmuur was.

Ook aan de buitenkant moet nog het een en ander gebeuren.

De vloer tussen de eerste en de tweede verdieping van Hogewoerd 61A moet voor een groot deel worden vervangen.
De balk vooraan is nieuw.

Alleen het gedeelte van de vloer aan de voorkant van het huis hoeft niet te worden vervangen.

Twee hulpconstructies om de dakspanten overeind te houden op de plaats waar een balk tijdelijk is weggehaald.


27 januari 2017

Na de kap van Hogewoerd 59 (links) is nu ook die van Hogewoerd 61 voorzien van panlatten.
Het opmetselen van de achtergevel van Hogewoerd 61 is bijna klaar.

Links het bovenste stuk van de achtergevel van Hogewoerd 61.

Rechts de kap van Hogewoerd 61 (links) en 61A (rechts).

De kappen van Hogewoerd 61 aan de binnenkant, met achteraan het nieuwe stuk van de achtergevel.

De voorkant van de kappen van Hogewoerd 59, 61 en 61A.

Het dakbeschot van Hogewoerd 61A hoefde voor het grootste deel niet te worden vervangen. Er is wel isolatie aangebracht.

In de balkenlaag tussen de eerste en de tweede verdieping van Hogewoerd 61A is nu zichtbaar waar de trap zal komen.


De overzichtspagina van de restauratiefoto's