Stichting Diogenes Leiden

Restaureren van monumenten in Leiden

Algemeen

De pagina Informatie over Diogenes gaat in op onder andere:
— de doelstelling en de statuten van Diogenes;
— het beleidsplan;
— de bestuurssamenstelling;
— de jaarverslagen en jaarrekeningen.

 

Op de pagina Schenken of nalaten aan Diogenes staat informatie over de ANBI-status van Diogenes en over de voordelen die daaruit voortvloeien.

 

De pagina Gegevensbescherming geeft informatie over de manier waarop Diogenes omgaat met persoonsgegevens.

 

Op de pagina Diogenes door de jaren heen wordt verteld over de activiteiten van de stichting sinds de oprichting in 1973.