Stichting Diogenes Leiden

Restaureren van monumenten in Leiden

Algemeen

De pagina Informatie over Diogenes gaat in op onder andere:
— de doelstelling en de statuten van Diogenes;
— het beleidsplan;
— de ANBI-status;
— de bestuurssamenstelling;
— de jaarverslagen en jaarrekeningen.

 

Op de pagina Diogenes door de jaren heen wordt verteld over de activiteiten van de stichting sinds de oprichting in 1973.