Stichting Diogenes Leiden

Restaureren van monumenten in Leiden

Informatie

De pagina Informatie over Diogenes gaat in op onder andere de doelstelling en de statuten van Diogenes, het beleidsplan, het bestuur van Diogenes en de jaarverslagen en jaarrekeningen.

 

Op de pagina Diogenes door de jaren heen wordt verteld over de activiteiten van de stichting sinds de oprichting in 1973.

 

Op de pagina Schenken of nalaten aan Diogenes staat informatie over de mogelijkheden om Diogenes te steunen bij het verwezenlijken van de doelstellingen van de stichting en over de fiscale faciliteiten die dankzij de ANBI-status van Diogenes daarbij van toepassing zijn.

 

De pagina Een goede bestemming voor uw monument gaat in op de mogelijkheden om een monument of een ander karakteristiek pand na uw overlijden of al tijdens uw leven toe te vertrouwen aan Diogenes.

 

Op de pagina ANBI-documenten worden de gegevens gepubliceerd die de Belastingdienst nodig heeft om te kunnen controleren of Diogenes voldoet aan de voorwaarden voor de ANBI-status.

 

Op de pagina Gegevensbescherming staat informatie over de manier waarop Diogenes omgaat met persoonsgegevens.

 

De pagina Website geeft informatie over deze website.

 

Op de pagina De nieuwsbrief zijn alle nieuwsbrieven van Diogenes te vinden die de afgelopen jaren verschenen zijn. Via die pagina kunt u zich ook aanmelden voor het ontvangen van de nieuwsbrieven.