Stichting Diogenes Leiden

Restaureren van monumenten in Leiden

Algemeen

De pagina Informatie over Diogenes gaat in op onder andere: — de doelstelling en de statuten van Diogenes; — het beleidsplan; — de bestuurssamenstelling; — de jaarverslagen en jaarrekeningen.

 

Op de pagina Schenken of nalaten aan Diogenes staat informatie over de mogelijkheden om Diogenes te steunen bij het verwezenlijken van de doelstellingen van de stichting en over de fiscale faciliteiten die dankzij de ANBI-status van Diogenes daarbij van toepassing zijn.

 

Op de pagina Een goede bestemming voor uw monument staat hoe u een monument of een ander karakteristiek pand na uw overlijden of al tijdens uw leven kunt toevertrouwen aan Diogenes.

 

Op de pagina ANBI-documenten worden de gegevens gepubliceerd die de Belastingdienst nodig heeft om te kunnen controleren of Diogenes voldoet aan de voorwaarden voor de ANBI-status.

 

Op de pagina Gegevensbescherming staat informatie over de manier waarop Diogenes omgaat met persoonsgegevens.

 

Op de pagina Diogenes door de jaren heen wordt verteld over de activiteiten van de stichting sinds de oprichting in 1973.