Stichting Diogenes Leiden

Restaureren van monumenten in Leiden

Huren bij Diogenes

De woningen van Diogenes

 

De Stichting Diogenes Leiden heeft 34 gerestaureerde woningen en appartementen in de Leidse binnenstad in bezit. Ze worden verhuurd aan mensen die graag in een bijzonder pand in een historische omgeving willen wonen.

Er zijn kleine woningen bij, zoals de vijf huizen van het Mierennesthofje, maar ook grotere, zoals Watersteeg 3 met een woonoppervlak van 120 m2 en Hogewoerd 59 met een oppervlak van 189 m2. Van de woningen Hogewoerd 59 en 61 kan de benedenverdieping ook worden gebruikt als praktijkruimte.

Per jaar komen er gemiddeld zo’n drie à vier woningen beschikbaar voor een nieuwe huurder.

 

Huurprijzen

 

Bij de vaststelling van de huurprijzen van de woningen wordt, behalve bij enkele recent gerestaureerde duurdere woningen, het landelijk geldende puntenstelsel als uitgangspunt gehanteerd.

Diogenes brengt geen servicekosten in rekening. De huurders sluiten zelf contracten met de aanbieders van energie, water en internet.

De huren van bijna alle woningen liggen boven de grens waaronder het krijgen van huurtoeslag mogelijk is.

 

Inschrijving als belangstellende

 

Als u in de toekomst in aanmerking wilt komen voor woonruimte van Diogenes, kunt u een mail met uw contactgegevens sturen aan mevrouw Anja Erades (verhuur@diogenes-leiden.nl). U krijgt dan een inschrijfformulier en informatie over de vervolgprocedure.

Op het inschrijfformulier geeft u aan wat uw woonwensen zijn, zoals de oppervlakte en het aantal kamers, en wat de maximale huurprijs mag zijn.

Voor inschrijving wordt eenmalig € 40 aan kosten in rekening gebracht. Bij het inschrijfformulier krijgt u informatie over de manier waarop dit bedrag kan worden betaald. De inschrijvingsduur begint te tellen vanaf het moment waarop het volledig ingevulde inschrijfformulier is ontvangen en de inschrijfkosten zijn betaald.

Ook huurders van Diogenes die geïnteresseerd zijn in een andere woning binnen het bestand kunnen zich laten inschrijven. Aan hen wordt geen inschrijfgeld in rekening gebracht. Hun inschrijvingsduur begint te tellen vanaf de ontvangst van het nieuwe inschrijfformulier.

 

Toewijzing van een woning

 

Bij het vrijkomen van een woning wordt aan de hand van de opgegeven woonwensen en de prijs nagegaan wie voor de woning in aanmerking zouden kunnen komen. Van hen krijgen de ingeschrevenen met de langste inschrijvingsduur de gelegenheid om de woning te bekijken. Als er daarna een keuze moet worden gemaakt, komt de belangstellende met de langste inschrijvingsduur het eerst in aanmerking.

Diogenes kan besluiten om geen huurovereenkomst aan te gaan als het bestuur concludeert dat een kandidaat-huurder onvoldoende waarborgen biedt voor een goed gebruik van de woning en voor het nakomen van de financiële verplichtingen die uit de huurovereenkomst voortvloeien.

Kandidaat-huurders met wie geen huurovereenkomst wordt aangegaan krijgen een gemotiveerde toelichting.

 

Goed verhuurderschap

 

Diogenes voldoet aan de eisen van de Wet goed verhuurderschap. Dat betekent bijvoorbeeld dat de procedure bij de toewijzing van woningen objectief, helder en transparant is, dat betrokkenen op een correcte manier benaderd worden en dat de informatie over de rechten en plichten van de huurders schriftelijk wordt vastgelegd.

Het contactpunt voor vragen over het onderhoud van de woningen wordt genoemd op de pagina Onderhoud.

Contactpersoon voor huurders en kandidaat-huurders over andere zaken is mevrouw Anja Erades (verhuur@diogenes-leiden.nl).

De gemeente Leiden heeft een meldpunt ingesteld voor ongewenst verhuurdergedrag. Informatie hierover is te vinden op de website van de gemeente.

 

Ten slotte

 

De wachttijd voor een aanbieding van een woning is afhankelijk van het vrijkomen van woonruimte en de opgegeven woonwensen. Wij kunnen daar helaas geen voorspellingen over doen.

Hebt u nog vragen? Stuur dan een mail naar verhuur@diogenes-leiden.nl. U krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.