Stichting Diogenes Leiden

Restaureren van monumenten in Leiden

Huren

De woningen van Diogenes

De Stichting Diogenes Leiden bezit 34 gerestaureerde woningen en appartementen in de Leidse binnenstad. Ze worden verhuurd aan mensen die graag in een bijzonder pand in een historische omgeving wonen.

Er zijn kleine woningen bij, zoals de vijf huizen van het Mierennesthofje, maar ook grotere, zoals Watersteeg 3 met een woonoppervlak van 113 m2 en Hogewoerd 59 met een oppervlak van 189 m2. Van dat laatste pand is een deel geschikt om te worden gebruikt als praktijkruimte.

Inschrijving als belangstellende

Wilt u in de toekomst in aanmerking komen voor woonruimte van de Stichting Diogenes Leiden, dan kunt u dit aangeven door een mail te sturen naar mevrouw Anja Erades (verhuur@diogenes-leiden.nl). Vermeld hierbij duidelijk uw contactgegevens.
Na ontvangst van uw mail krijgt u een inschrijfformulier en informatie over de vervolgprocedure.

 

Voor de inschrijving is eenmalig € 40,- aan inschrijfkosten verschuldigd. Bij het inschrijfformulier krijgt u informatie over de wijze waarop u dit bedrag kunt voldoen. U staat ingeschreven vanaf het moment dat het volledig ingevulde inschrijfformulier is geretourneerd en het bedrag is overgemaakt.
Bij het vrijkomen van een woning worden de potentiële huurders aangeschreven op basis van inschrijvingsduur en woonwensen. De wachttijd voor een aanbieding van een woning is afhankelijk van het vrijkomen van woonruimte en de opgegeven woonwensen. Wij kunnen hier helaas geen voorspellingen over doen.

 

Diogenes kan besluiten om geen huurovereenkomst aan te gaan in gevallen waarin er naar het oordeel van het bestuur onvoldoende waarborgen zijn voor een goed gebruik van de woning en voor het nakomen van de financiële verplichtingen die uit de huurovereenkomst voortvloeien.

 

Heeft u nog vragen, stuurt u dan een email naar verhuur@diogenes-leiden.nl. U krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.