Stichting Diogenes Leiden

Restaureren van monumenten in Leiden

Huren bij Diogenes

De woningen van Diogenes

 

De Stichting Diogenes Leiden heeft 34 gerestaureerde woningen en appartementen in de Leidse binnenstad in bezit. Ze worden verhuurd aan mensen die graag in een bijzonder pand in een historische omgeving willen wonen.

Er zijn kleine woningen bij, zoals de vijf huizen van het Mierennesthofje, maar ook grotere, zoals Watersteeg 3 met een woonoppervlak van 113 m2 en Hogewoerd 59 met een oppervlak van 189 m2. Van de woningen Hogewoerd 59 en 61 kan de benedenverdieping ook worden gebruikt als praktijkruimte.

Bij de vaststelling van de huurprijzen van de woningen wordt op enkele uitzonderingen na het landelijk geldende puntenstelsel als uitgangspunt gehanteerd. De huren van bijna alle woningen liggen boven de grens waaronder het krijgen van huurtoeslag mogelijk is.

Per jaar komen er gemiddeld zo’n drie à vier woningen beschikbaar voor een nieuwe huurder.

 

Inschrijving als belangstellende

 

Als u in de toekomst in aanmerking wilt komen voor woonruimte van Diogenes, kunt u een mail met uw contactgegevens sturen aan mevrouw Anja Erades (verhuur@diogenes-leiden.nl). U krijgt dan een inschrijfformulier en informatie over de vervolgprocedure.

Voor inschrijving wordt eenmalig € 40 aan kosten in rekening gebracht. Bij het inschrijfformulier krijgt u informatie over de manier waarop dit bedrag kan worden betaald.

U staat ingeschreven vanaf het moment dat het volledig ingevulde inschrijfformulier is ontvangen en de inschrijfkosten zijn betaald.

 

Toewijzing van een woning

 

Bij het vrijkomen van een woning worden de potentiële huurders aangeschreven op basis van de inschrijvingsduur en de opgegeven woonwensen. De wachttijd voor een aanbieding van een woning is afhankelijk van het vrijkomen van woonruimte en uw woonwensen. Wij kunnen daar helaas geen voorspellingen over doen.

Diogenes kan besluiten om geen huurovereenkomst aan te gaan als het bestuur vindt dat er onvoldoende waarborgen zijn voor een goed gebruik van de woning en voor het nakomen van de financiële verplichtingen die uit de huurovereenkomst voortvloeien.

 

Ten slotte

 

Hebt u nog vragen? Stuur dan een mail naar verhuur@diogenes-leiden.nl. U krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.