Stichting Diogenes Leiden

Restaureren van monumenten in Leiden

ANBI-documenten

De Stichting Diogenes Leiden is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Informatie over het belang hiervan is te vinden op de pagina Schenken of nalaten aan Diogenes op deze website.

 

ANBI’s zijn verplicht om op hun website informatie te verschaffen aan de hand waarvan de Belastingdienst kan nagaan of de instelling voldoet aan alle geldende eisen. Diogenes heeft die informatie opgenomen in drie documenten die hieronder te downloaden zijn:

 

het standaardformulier voor de publicatie van gegevens;

 

het beleidsplan van Diogenes;

 

het jaarverslag en de jaarrekening over 2022 (inclusief de beoordelingsverklaring van de accountant).

 

De twee laatstgenoemde documenten staan ook op de pagina Informatie over Diogenes.