Stichting Diogenes Leiden

Restaureren van monumenten in Leiden

Een goede bestemming voor uw monument

Eigenaren van monumenten en andere karakteristieke panden staan vaak voor een lastige vraag: wat moet er na mijn overlijden met mijn woning gebeuren? Niet iedereen wil dat zijn of haar huis later naar een onbekende koper gaat.

 

Een regeling in een testament of overdracht bij leven

 

Diogenes overlegt graag met u over een passende bestemming voor uw pand. Als u zou overwegen om uw pand na te laten aan Diogenes, kunnen er afspraken worden gemaakt over het toekomstige gebruik. Uw wensen kunt u vervolgens vastleggen in uw testament.

 

Het is ook mogelijk om uw woning al tijdens uw leven over te dragen aan Diogenes. Daarbij kunnen in goed overleg afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld over het blijven wonen in het huis en over een eventuele koopprijs.
U bent dan verlost van zorgen over het onderhoud van het pand, want daar zorgt Diogenes voor. U weet dan ook dat uw woning later een goede bestemming krijgt.

 

Overleggen met Diogenes en een notaris

 

Over de hierboven genoemde onderwerpen kan altijd contact worden opgenomen met de voorzitter van Diogenes (voorzitter@diogenes-leiden.nl).
Het is belangrijk om ook advies te vragen aan een notaris om uw wensen goed vast te laten leggen.

Als u daar prijs op stelt, is Diogenes graag bereid om overeen te komen dat een nagelaten of overgedragen pand nooit zal worden verkocht.

 

Ook over idee├źn om met Diogenes samen te werken bij de aanpak van een bijzonder pand dat iemand in eigendom heeft, kan de voorzitter worden benaderd.

 

Verdere informatie kunt u vinden op de pagina Schenken of nalaten aan Diogenes op deze website.