Stichting Diogenes Leiden

Restaureren van monumenten in Leiden

Watersteeg 1 en 3

 

Op de pagina over Hogewoerd 30 en Watersteeg 5, 7 en 9 wordt verteld over de voorgeschiedenis van de Hogewoerd-panden. Bij die panden hoorden ook achterhuizen aan de Rijn.

Nadat de gemeentelijke plannen voor een grote verkeersdoorbraak in de binnenstad iets bescheidener waren geworden, kon Diogenes enkele voor sloop bestemde en inmiddels zeer bouwvallig geworden panden kopen. In 1975 werden de voormalige achterhuizen van Hogewoerd 30 en 32 onder leiding van de architect Taco Mulder gerestaureerd.

De foto’s hieronder zijn gemaakt voor en tijdens de restauratiewerkzaamheden.

 

Bij de restauratie werden de achterhuizen zelfstandige woningen. Ze zijn bereikbaar via een poort in de Watersteeg en hebben de adressen Watersteeg 1 en 3 gekregen.