Stichting Diogenes Leiden

Restaureren van monumenten in Leiden

Aalmarkt 5 en 6 en hun bijzondere geschiedenis

De panden Aalmarkt 5 en 6 van Diogenes zijn meer dan 400 jaar oud. Ze werden samen met twee buurpanden in 1602 gebouwd als aanhangsel van het Sint Catharinagasthuis aan de Breestraat. Het waren vermoedelijk provenierswoningen: woningen waar mensen zich… Lees verder →

Buitenschilderwerk Hogewoerd 63 nu ook afgerond

Het stuc- en schilderwerk aan de buitengevels van Hogewoerd 63 is nu voltooid. Bij de kleurkeuze is gebruik gemaakt van de adviezen van de kleurhistoricus Olga van der Klooster. Zij heeft oude afbeeldingen van het pand bestudeerd en kleurmonsters van… Lees verder →

Diogenes aangewezen als culturele ANBI

De Stichting Diogenes Leiden heeft al jarenlang de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Particulieren en bedrijven kunnen daardoor giften aan Diogenes aftrekken bij hun belastingaangifte. Diogenes hoeft over ontvangen schenkingen, legaten en erfenissen geen schenk- of erfbelasting te… Lees verder →

Nieuwsbrief 25 van Diogenes verschenen

Op 20 februari verscheen de 25ste nieuwsbrief van Diogenes. De nieuwsbrief is voor een groot deel gewijd aan de afronding van de restauratie van Hogewoerd 63. Binnenshuis is die helemaal voltooid. Op 17 februari zijn de sleutels uitgereikt aan de… Lees verder →

Overdracht van de sleutels van Hogewoerd 63

Op maandag 17 februari kreeg Wim Neuteboom, de nieuwe bewoner van Hogewoerd 63, de sleutels van het huis. Ze werden hem uitgereikt door Sam Erades, de onderhoudscoördinator van Diogenes. Sam heeft als directievoerder een grote bijdrage geleverd aan de restauratie… Lees verder →

Foto’s van de restauratie van Hogewoerd 63

De restauratie van Hogewoerd 63 is aan de binnenkant nu helemaal klaar. Aan de buitenkant moeten er nog een paar dingen gebeuren. Rondom de in ere herstelde winkel pui wordt stucwerk aangebracht, en het buitenschilderwerk wordt nog afgerond. Een overzicht… Lees verder →

Nieuw beleidsplan voor Diogenes vastgesteld

Op 9 december 2019 heeft het bestuur van de stichting Diogenes Leiden een geactualiseerd beleidsplan vastgesteld. Er zitten diverse nieuwe elementen in. Zo wordt ingegaan op de criteria die Diogenes hanteert bij de selectie van toekomstige projecten. Daarbij is niet… Lees verder →

Nieuwsbrief 24 van Diogenes verschenen

In de 24ste nieuwsbrief van Diogenes, die op 13 november verschenen is, staan weer nieuwe foto’s van de de restauratie van Hogewoerd 63. De voorgevel is voorzien van een stevige ondersteuningsconstructie die binnenkort onzichtbaar zal worden weggewerkt. Binnenshuis worden er… Lees verder →

Oude plannen voor de sloop van Lokhorststraat 18-22

Op 2 november is het Leids Jaarboekje 2019 van de Historische Vereniging Oud Leiden verschenen. In het Jaarboekje staat een artikel van Laurens Beijen waarin de panden Lokhorststraat 18, 20 en 22 een belangrijke rol spelen. Het had in 1967… Lees verder →

Nieuwsbrief 23 van Diogenes verschenen

Op 4 oktober verscheen nieuwsbrief 23 van Diogenes. Er staat een terugblik in op de Open Monumentendagen die op 14 en 15 september plaatsvonden. Er kwamen veel mensen op bezoek in het pand Hogewoerd 63, het ‘Piet Paaltjenshuis’, dat door… Lees verder →

« Oudere berichten