Stichting Diogenes Leiden

Restaureren van monumenten in Leiden

Hogewoerd 63: het Piet Paaltjenshuis

 

 

Hogewoerd 63 ligt op de hoek van de Hogewoerd en de Koenesteeg in Leiden. De bewoningsgeschiedenis van het pand gaat terug tot de zestiende eeuw. Een van de bewoners was de student-dichter François Haverschmidt, alias Piet Paaltjens, die er van 1852 tot 1858 op kamers woonde. Vanaf het eind van de negentiende eeuw werd de benedenverdieping van het pand als winkel gebruikt.
In 1917 werd Hogewoerd 63 gekocht door Cornelis Maat, de eigenaar van de ernaast gelegen wijnkoperij. Het werd niet bij de wijnkoperij getrokken, maar aan anderen verhuurd. Het pand bleef bijna honderd jaar eigendom van de familie Maat.

 

Meer over de geschiedenis van Hogewoerd 63 staat op de pagina Hogewoerd 63 in het verleden en op de pagina De doodbidder Van Ewijk en Piet Paaltjens.

 

In oktober 2014 kocht Diogenes behalve het wijnkoperij-complex Hogewoerd 59-61 ook het kleinere buurpand Hogewoerd 63 van de erfgenamen van mevrouw Mieke Maat. De benedenverdieping van het pand was voor het grootste deel in gebruik als winkel. De bovenverdiepingen werden bewoond; ze waren toegankelijk via een deur aan de kant van de Koenesteeg. Omdat er niet direct alternatieven waren voor de huurders, gaf Diogenes prioriteit aan de restauratie van de voormalige wijnkoperij.

 

Na enkele voorbereidende werkzaamheden in 2017 kon uiteindelijk begin 2019 worden begonnen met de restauratie van Hogewoerd 63. Het werk werd begin 2020 afgerond.
Dat project wordt beschreven en met een groot aantal foto’s geïllustreerd in de rubriek Projecten van deze website: De restauratie van Hogewoerd 63.