Stichting Diogenes Leiden

Restaureren van monumenten in Leiden

De voorbereidingen voor de restauratie van Hogewoerd 132

Diogenes wil het pand Hogewoerd 132 laten restaureren met veel respect voor de historische en monumentale waarden. Uit het eerste onderzoek is gebleken dat het casco van het pand redelijk goed is. Er moet wel veel worden gedaan op het gebied van de duurzaamheid en de brandveiligheid. Verder zal de indeling worden verbeterd. Monumentale elementen die in het verleden zijn weggetimmerd zullen weer zichtbaar worden gemaakt.

Op de pagina Hogewoerd 132: foto’s uit augustus 2022 zijn foto’s te zien die begin augustus 2022 gemaakt zijn.

 

In het Leidsch Dagblad van 20 september 2022 stond een artikel over de plannen van Diogenes met Hogewoerd 132.

 

 

Bouwhistorisch onderzoek

 

De bouwhistoricus Reinoud Boter heeft in augustus 2022 onderzoek gedaan naar de bouwgeschiedenis van Hogewoerd 132. In het artikel De bouwfasen van Hogewoerd 132 in kaart gebracht, afkomstig uit Nieuwsbrief 35 van Diogenes, worden de opvallendste vondsten uit zijn onderzoek genoemd. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt bij het maken van het restauratieplan.

 

 

Het restauratieplan

 

De architect Marcel van Dijk, die eerder de mooie restauratieplannen voor Hogewoerd 59-61 en Hogewoerd 63 heeft gemaakt, is in september 2022 begonnen met het maken van een schetsplan voor de restauratie van Hogewoerd 132. Het bestuur van Diogenes is op 19 oktober 2022 akkoord gegaan met zijn voorstel. Het houdt in dat het pand wordt verdeeld in twee appartementen. Het ene zal bereikbaar zijn via de winkeldeur aan de Hogewoerd, het andere via de deur van de voormalige karrenloods aan de Rijnstraat.

Marcel van Dijk zal binnenkort vooroverleg met de gemeente Leiden voeren over het schetsplan. Daarna zal hij het restauratieplan gedetailleerder uitwerken en de omgevingsvergunning aanvragen.

Begin 2023 zal Diogenes overleggen met potentiële aannemers. Het is de bedoeling dat na de bouwvakvakantie van 2023 met de daadwerkelijke restauratie wordt gestart.