Stichting Diogenes Leiden

Restaureren van monumenten in Leiden

De voorbereidingen voor de restauratie van Hogewoerd 132

Diogenes wil het pand Hogewoerd 132 laten restaureren met veel respect voor de historische en monumentale waarden. Uit het eerste onderzoek is gebleken dat het casco van het pand redelijk goed is. Er moet wel veel worden gedaan op het gebied van de duurzaamheid en de brandveiligheid. Verder zal de indeling worden verbeterd. Monumentale elementen die in het verleden zijn weggetimmerd zullen weer zichtbaar worden gemaakt.

Op de pagina Hogewoerd 132: foto’s uit augustus 2022 zijn foto’s te zien die begin augustus 2022 gemaakt zijn.

 

Bouwhistorisch onderzoek

 

De bouwhistoricus Reinoud Boter heeft in augustus 2022 onderzoek gedaan naar de bouwgeschiedenis van Hogewoerd 132. In het artikel De bouwfasen van Hogewoerd 132 in kaart gebracht, afkomstig uit Nieuwsbrief 35 van Diogenes, worden de opvallendste vondsten uit zijn onderzoek genoemd. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt bij het maken van het restauratieplan.

Om onnodige leegstand in de voorbereidingsfase te voorkomen is het pand na het bouwhistorisch onderzoek verhuurd aan vier tijdelijke bewoners.

 

 

Het schetsplan

 

Marcel van Dijk, die eerder als architect verantwoordelijk was voor de mooie restauratieplannen voor Hogewoerd 59-61 en Hogewoerd 63, is in september 2022 begonnen met het maken van een schetsplan voor de restauratie van Hogewoerd 132.

3D-impressie van de gevels van Hogewoerd 132 in de nieuwe toestand

Hier een 3D-impressie van de gevels van Hogewoerd 132 in de nieuwe toestand. Links is de voorgevel aan de Hogewoerd, rechts de zijgevel aan de Rijnstraat.

Volgens het plan wordt het pand verdeeld in twee appartementen. Het ene zal bereikbaar zijn via de winkeldeur in de voorgevel, het andere via de deur van de voormalige karrenloods in de zijgevel.

Aan de buitenkant van het pand verandert heel weinig. Het opvallendste is dat de architect voorstelt om op de zijgevel een reclameschildering aan te brengen, op de plaats waar volgens een foto uit 1924 ook reclame zat. De voorgestelde reclame roept op tot het eten van brood. Dat is een verwijzing naar het feit dat er lang geleden, van 1663 tot 1835, in het pand een bakkerij gevestigd is geweest.
Minder opvallend is dat de isolatie van de kap aan de buitenkant zal worden uitgevoerd om aan de binnenkant de historische dakopbouw zichtbaar te houden. Omdat de dakpannen hierdoor iets hoger zullen komen te liggen, zullen ook de goten iets moeten worden verhoogd.
Op het dakvlak dat niet zichtbaar is vanaf de straat zullen zonnepanelen worden aangebracht.

Als u op de miniatuurtjes hieronder klikt, kunt u drie van de schetsen bekijken die Marcel van Dijk heeft gemaakt ten behoeve van het vooroverleg met de de Welstands- en Monumentencommissie van de gemeente.

 

Overleg en onderzoek

 

Het vooroverleg met de de Welstands- en Monumentencommissie vond plaats op 30 november 2022. De commissie had veel waardering voor het plan. Wel werden een paar aandachtspunten genoemd waar de architect onderzoek naar zal doen. Dat onderzoek heeft onder andere betrekking op het verdiepen van de vloer van het souterrain, het aanbrengen van een warmtepomp, de uitvoering van de trap naar het tweede appartement en de isolatie van het dak.

Op de pagina Hogewoerd 132: onderzoek aan de buitenkant zijn foto’s te zien van enkele acties in het kader van de onderzoeken: het gedeeltelijk ontgraven van de fundering, het plaatsen van een peilbuis en het opmeten van de goten.

Na een tweede overleg met de commissie zal de architect het restauratieplan gedetailleerder uitwerken en de omgevingsvergunning aanvragen.