Stichting Diogenes Leiden

Restaureren van monumenten in Leiden

Hogewoerd 59-61: de wijnkoperij

 

Hogewoerd 59, 61 en 61A zijn drie naast elkaar staande panden met een bijzondere geschiedenis. Ze zijn meer dan 400 jaar oud. In 1802 werden ze samengevoegd en werd er een wijnkoperij gevestigd die ruim 200 jaar bleef bestaan.
In 2016 en 2017 werd het complex door Diogenes gerestaureerd en omgevormd tot drie woningen met de oorspronkelijke perceelindeling. De gemeenschappelijke voorgevel van de wijnkoperij is gehandhaafd. Van Hogewoerd 59 en 61 kan de begane grond als praktijkruimte worden gebruikt.
De drie woningen verschillen in grootte. Hogewoerd 59 is het grootste, gevolgd door 61 en 61A. Ze hebben, samen met Hogewoerd 63, een grotendeels gemeenschappelijke tuin.

 

De drie panden of voorlopers ervan bestonden al in het midden van de zestiende eeuw en zijn waarschijnlijk nog ouder. In 1802 en 1803 voegde Jan Samuel Timmerman Thijssen de benedenverdiepingen van de panden samen om er een wijnkoperij te vestigen. Latere eigenaren waren Jan Hendrik Kraane, Johannes Zandvliet en, van 1875 tot 2013, drie generaties Maat.
Veel meer over de geschiedenis van dit complex staat op de pagina Hogewoerd 59-61 in het verleden en de daarmee verbonden subpagina’s.
De aquarel is een impressie van de situatie omstreeks 1937.

 

De Stichting Diogenes Leiden kocht de voormalige wijnkoperij en het kleinere buurpand Hogewoerd 63 in 2014 van de erfgenamen van de laatste wijnkoopster, die in 2013 was overleden.
Deze foto is kort na de aankoop in 2014 gemaakt.

 

Na de verwerving van de voormalige wijnkoperij maakte de Oegstgeestse architect Marcel van Dijk een restauratieplan. Daarbij ging hij uit van een splitsing van de wijnkoperij in drie afzonderlijke panden volgens de historische perceelsindeling. Na het nodige overleg met diverse instanties verleende de gemeente Leiden in juli 2016 de omgevingsvergunning voor de restauratie van de wijnkoperij.
Het aannemersbedrijf Den Dubbelden startte in september 2016 met de verbouwing. Het was een complex project waarbij veel aandacht moest worden gegeven aan de constructieve veiligheid van het aanvankelijk erg bouwvallige pand. Het resultaat is erg fraai. In oktober 2017 konden de bewoners de woningen betrekken.

 

Via de pagina De restauratie van Hogewoerd 59-61 in de rubriek Projecten van deze website is informatie te vinden over het restauratieplan en is een grote hoeveelheid foto’s van de restauratiewerkzaamheden te zien.