Stichting Diogenes Leiden

Restaureren van monumenten in Leiden

Oude Rijn 102

In 1990 heeft de Stichting Diogenes de panden Oude Rijn 100 en 102 helemaal laten opknappen. Op dat moment verkeerden ze in zeer vervallen staat. Achter de “tweelinggevels” bevinden zich nu twee ruime eengezinswoningen.
Oude Rijn 100 is in 2013 verkocht om meer financiële armslag te scheppen voor nieuwe aankopen en restauraties door Diogenes.
Oude Rijn 102 (rechts op de foto) blijft in het bezit van de stichting.