Stichting Diogenes Leiden

Restaureren van monumenten in Leiden

Onderzoek onder water bij Watersteeg 1 en 3

Op 13 oktober 2023 liet Diogenes onderzoek doen naar het metselwerk van de panden Watersteeg 1 en 3 op en onder de waterlijn van de Nieuwe Rijn. Het onderzoek werd uitgevoerd door het aannemersbedrijf H. van Steenwijk uit Amsterdam samen met het duik- en reparatiebedrijf Harm Bonsink uit Zwartsluis.

 

Al ’s morgens vroeg stonden twee grote vrachtwagens klaar op de Gansoordbrug over de Nieuwe Rijn.

 

Ter bescherming van de duiker werd een ballenlijn gelegd in het water voor de twee huizen. Het hoge huis met de roze gevel is Watersteeg 3, het lagere huis rechts ervan is Watersteeg 1.

 

Bij een inspectie enkele maanden eerder was geconstateerd dat de muren onder de balkons van de twee huizen er slecht uitzagen. Om meer duidelijkheid te krijgen over de situatie onder de waterlijn moest een duiker daarnaar kijken.

 

Een gat in het metselwerk van Watersteeg 1 op de waterlijn.

 

Een vrachtwagen vol techniek van het duikbedrijf.

 

De duiker en zijn collega die op de kant bleef.

 

Onderzoek in het water.

 

Deze en de drie volgende foto’s zijn beelden uit een film die de duiker boven en onder water maakte met de camera op zijn helm.
Hier meet hij de diepte van het water. Aan de kant was het 75 centimeter diep, twee meter uit de kant was het 2,60 meter.

 

Meting van de diepte van het gat in het metselwerk van Watersteeg 1.

 

Een beeld onder water.

 

Op sommige plaatsen waren er diepe gaten in het metselwerk.

 

De duiker komt weer naar boven.

 

Op de kade liggen losse stenen die tijdens het onderzoek uit het metselwerk zijn geraapt.

 

De conclusie van het onderzoek was dat het metselwerk bij Watersteeg 1 in slechte staat is. Het gat op de waterlijn bleek groter dan verwacht werd, er waren nog twee andere gaten en sommige stenen lagen los. Bij Watersteeg 3 is de ondermuur in een beduidend betere staat.

De stabiliteit van de achtergevels van Watersteeg 1 en 3 is overigens niet in gevaar. Sinds de restauratie in 1975 staan ze op een gewapend betonnen funderingsbalk die deel uitmaakt van een funderingsrooster dat verankerd is aan de andere gevels van de huizen.

Naar aanleiding van de bevindingen wordt overlegd over de wijze van herstel van het metselwerk onder die balk.

 

Terug naar de pagina Watersteeg 1 en 3