Stichting Diogenes Leiden

Restaureren van monumenten in Leiden

Hogewoerd 132: foto’s uit april 2024

 

5 april 2024

 

Er zijn nu steigers geplaatst aan de kant van de Hogewoerd en de Rijnstraat. Het informatiebord is verplaatst naar de kant van de Hogewoerd.

 

De vloer van de voormalige winkelruimte is verder uitgegraven en er zijn leidingen voor afvalwater gelegd.

 

De andere kant van de winkelruimte.

 

Ook het souterrain is verder uitgegraven.
Met de Welstands- en Monumentencommissie is overlegd over het gevonden waterreservoir. Afgesproken is om het vol te storten met zand en te zijner tijd in de nieuwe tegelvloer een markering van de plaats ervan aan te brengen.

 

Het souterrain gezien naar de Rijnstraat.
Helaas bleek dat de muren links en rechts niet gefundeerd zijn en dat er water naar binnen komt. Er wordt overlegd over maatregelen om dit goed op te lossen.

 

Op de vorige foto is rechts de deur naar het pothuis te zien. Boven die deur zit een rij oude tegeltjes.

 

De figuren op twee van die tegeltjes.

 

Het plafond van de voormalige winkelruimte na het verwijderen van plaatmateriaal. Het is in heel slechte staat. De Welstands- en Monumentencommissie gaat akkoord met het verwijderen ervan. Er is nog niet besloten hoe het plafond in de nieuwe situatie gaat worden.

 

Een versiering in een van de hoeken.

 

Ook in de opkamer is het plafond bijzonder slecht.

 

Hier zitten weer andere versieringen.

 

Deze foto laat de opbouw van de plafonds zien: een soort behangpapier geplakt op (waarschijnlijk) jute.

 

De achterkamer op de eerste verdieping, met een paar houten platen op de vloer om er veiliger te kunnen lopen.

 

Links: Er is kennelijk in het verleden vanuit het buurpand een balk in de gemeenschappelijke muur aangebracht. Die balk steekt hier nogal ver naar binnen.
Rechts: Uit het bouwhistorisch onderzoek was al bekend dat een voorloper van het buurpand in één hand is geweest met Hogewoerd 132. Hier moet een doorgang hebben gezeten.

 

Een blik in de voormalige karrenloods aan de Rijnstraat. Hier zal de toegang van het bovenappartement komen.

 

De andere kant van die ruimte.

 

Het plafond van de karrenloods.

 

15 april 2024

 

De vloer van de voormalige winkelruimte, waarin eerder sleuven voor diverse leidingen waren gemaakt, is geëgaliseerd met zand. Daarop komt hierna een betonnen vloer.

 

De andere kant van dezelfde ruimte.

 

Een wand van het keldertje onder de bordestrap.

 

Onderzoek in het souterrain. Besloten is om hier niet alleen een betonnen vloer te maken, maar ook opstaande betonnen randen aan alle vier de zijden.

 

De achterkamer op de eerste verdieping. De vloerdelen waren zo slecht dat ze allemaal moesten worden weggehaald.

 

De ruimtes onder de weggehaalde vloerdelen.

 

De achterkant van de achterkamer bevindt zich boven de voormalige karrenloods. Tijdens het maken van de foto stond in die ruimte een bouwlamp aan. Dat verklaart de schaduwen op de achtermuur.
Bij het weghalen van de planken voor de vroegere doorgang naar het buurpand bleek dat die opening in het verleden al dichtgemetseld was.

 

Een deel van de weggehaalde vloerdelen.

 

Bijzonder was dat veel van die vloerdelen in het verleden beplakt waren met krantenpapier.

 

Van de fragmenten hierboven komt het bovenste strookje uit de Opregte Dingsdagsche Haarlemsche Courant van 15 april 1845. Het middelste deel en het onderste strookje komen uit de Leydsche Courant van 24 februari en 27 juni 1845.
De op delpher.nl gevonden pagina waar het middelste deel uit afkomstig is kan worden gelezen door hier te klikken.

 

18 april 2024

 

Voor de veiligheid is het pand goed afgesloten met een schutting.

 

In het souterrain ligt betonijzer op de vloer, en ook het vlechtwerk voor de opstaande randen is klaar.

 

22 april 2024

 

Er ligt nu ook betonijzer in de oude winkelruimte

 

Ook het souterrain is voorbereid op het storten van beton. De houten constructie aan de vier zijkanten is tijdelijk. Daarachter zal beton worden gestort zodat deze ruimte vier waterdichte randen krijgt.

 

Het souterrain gezien in een andere richting. Links de ingang van het pothuis en de trap naar boven, in het midden de toegang tot de wasmachineruimte onder het bordes en de bordestrap.

 

Links de toegang naar de wasmachineruimte van dichterbij.
Rechts: onder de bordestrap is nog wat extra ruimte.

 

Het uit papier en jute bestaande plafond in de opkamer bleek onmogelijk te herstellen en is daarom weggehaald. Er wordt overlegd over de toekomstige oplossing.

 

De achterkamer op de eerste verdieping, gezien naar de voorkant. Twee openingen in de muur tussen de voor- en de achterkamer zijn al dichtgemetseld. Als de verbouwing verder gevorderd is zullen ook de andere openingen in die muur worden dichtgemetseld. De voorkamer gaat tot het benedenappartement behoren en de achterkamer tot het bovenappartement

 

Een groot deel van de achterkamer heeft al een nieuwe houten vloer.

 

Onder het achterste deel van de achterkamer bevindt zich de voormalige karrenloods, waar de toegang tot het bovenappartement komt. In dit deel van de vloer komt een opening voor de nieuwe trap.
Als deze vloer klaar is, kan worden gewerkt aan de vloer tussen de eerste en de tweede verdieping. Daar moeten een aantal balken en een deel van de vloerplanken worden vervangen.

 

Een blik van boven in de voormalige karrenloods.

 

De ruimte achter de schutting aan de kant van de Rijnstraat.

 

Ook de karrenloods is voorbereid op het storten van beton.

 

Een blik vanuit de karrenloods naar boven, van veraf en van dichterbij.

 

23 april 2024

 

Op 23 april arriveerden een betonwagen en een betonpomp.

 

Verpompen van het beton naar binnen.

 

Werk in het souterrain ….

 

…. en in de winkelruimte.

 

Vlakstrijken van het gestorte beton.

 

Ook in de oude karrenloods werd beton gestort.

 

26 april 2024

 

Het beton in de winkelruimte is nu goed te belopen.

 

De trap naar het souterrain, links van boven gezien en rechts van beneden.

 

De vloer van het souterrain na het verwijderen van de bekisting.

 

Een bijzonder antiek tegeltje.

 

De ruimte onder het bordes en de bordestrap, met ook daar een betonvloer.

 

De vloer op de plaats waar de afgelopen jaren de badkamer op de eerste verdieping was. Die was bereikbaar vanaf de achterkant.
In een verder verleden moet daar een bedstee geweest zijn, die bereikbaar was vanaf de voorkant.
Er komt nu opnieuw een badkamer. Die behoort bij de slaapkamer van het benedenappartement.

 

De vloer van de achterkamer op de eerste verdieping wordt verder afgemaakt. Links wordt ruimte opengehouden voor de nieuwe trap vanuit het toegangsportaal.

 

In de balk die tegen de achtermuur bevestigd is zijn inkepingen gemaakt voor de nieuwe vloerbalken.

 

 

Terug naar de pagina De restauratie van Hogewoerd 132