Stichting Diogenes Leiden

Restaureren van monumenten in Leiden

Hogewoerd 132: foto’s uit januari 2023

Ter voorbereiding op een paar aspecten van het restauratieplan hebben de architect Marcel van Dijk en de bouwvoorbereider/bouwbegeleider Sam Erades op 16 januari 2023 samen met Rumling Bouw BV onderzoek aan de buitenkant van Hogewoerd 132 gedaan.

 

Aan de zijkant van het pand werd een deel van de fundering blootgelegd om de aanlegdiepte van de fundering in beeld te krijgen en te onderzoeken of het verlagen van de vloer van het souterrain tot de mogelijkheden behoort.

 

Naast het pand werd een peilbuis aangebracht om een beeld te krijgen van de grondwaterstand. De conclusie is dat de grondwaterstand zich ongeveer 75 cm onder de bestaande vloer van het souterrain bevindt. De verlaging met 40 cm hoeft dus geen problemen op te leveren.

 

Er werd een steiger geplaatst om veilig bij de goten en het dak te kunnen komen.

 

De goot aan de kant van de Rijnstraat.
De goten moesten worden opgemeten omdat ze bij de restauratie iets zullen worden verhoogd. Dat heeft te maken met de voorgenomen isolatie van de kap aan de buitenkant. Daardoor komen de dakpannen iets hoger te liggen.

 

Bekijken van het dakbeschot achter de dakpannen.

 

De goot tussen het dak van Hogewoerd 132 en dat van het naastgelegen pand aan de Rijnstraat. Op de achtergrond daken van panden aan de Hogewoerd, richting centrum.

 

Terug naar de pagina De restauratie van Hogewoerd 132