Stichting Diogenes Leiden

Restaureren van monumenten in Leiden

Hogewoerd 132: foto’s uit maart 2024

Na de eerste fase van de ontmanteling is de aannemer op 18 maart officieel begonnen. Daarbij moest eerst verder worden gesloopt.

 

21 maart 2024

 

De voormalige winkelruimte met rechts de toegang tot het souterrain.

 

Het plafond van de voormalige winkelruimte na het verwijderen van plaatmateriaal.

 

Het aanrecht in het souterrain is weggehaald en de betonvloer is opengehakt.

 

Een ander deel van het souterrain. Onder de betonvloer liggen oude plavuizen.

 

De plavuizen kunnen niet blijven liggen omdat het souterrain 40 centimeter zal worden verlaagd. Het is nog niet duidelijk of de plavuizen zonder beschadiging kunnen worden weggehaald.

 

Een verrassing: boven de schouw in de opkamer bevindt zich stucwerk in Louis Seize-stijl. Diogenes zoekt naar mogelijkheden om het stucwerk te restaureren.

 

De eerste verdieping, gezien van de voor- naar de achterkant.

 

Aan de achterkant is de wand tussen de achterkamer en de smalle gang naar de zoldertrap weggehaald. Daardoor is daar een veel grotere ruimte ontstaan.

 

Links: een deel van het plafond van de achterkamer op de eerste verdieping.
Rechts: de zoldertrap met z’n omtimmering is nog op z’n plaats.

 

Een aantal deuren uit het pand.

 

25 maart 2024

 

Op 25 maart onthulden Diogenes-voorzitter Laurens Beijen en de aannemer Justa Rumling het informatiebord op de geval van Hogewoerd 132

 

Op het informatiebord staan een foto van het pand van precies 100 jaar geleden en de namen en de logo’s van de betrokkenen bij de restauratie.

 

26 maart 2024

 

Het Leidsch Dagblad publiceerde een artikel naar aanleiding van de start van de restauratie. Het is in groter formaat te lezen door hier te klikken.

 

De zijgevel met het informatiebord

 

Bij het uitgraven van de vloer van het souterrain werd een waterreservoir gevonden.

 

Tegeltjes in het keldertje onder de bordestrap.

 

De Sigarenwinkelier – Orgaan van den Nederlandschen Bond van Sigarenwinkeliers-Vereenigingen van 1 april 1922, gevonden achter de betimmering van de schouw in de opkamer.

 

29 maart 2024

 

De vloer van de winkelruimte is uitgegraven.
Op de ondergrond komt eerst een betonvloer, daarna isolatiemateriaal en vervolgens leidingen van de vloerverwarming.

 

Mantelbuizen voor elektriciteit, gas, water en telecom.

 

Bij het uitgraven werd een keldertje ontdekt dat bereikbaar is vanuit het pothuis.

 

De in het verleden gemetselde put voor de watermeter.

 

Een van de glas-in-loodramen in de winkelpui.

 

De muur in het souterrain aan de kant van de Rijnstraat.
Het straatniveau ligt ongeveer ter hoogte van de onderkant van de raamkozijnen. De oude vloer van het souterrain lag bij de onderkant van de tegels. Het huidige grondniveau is 70 centimeter dieper. Daarop komen weer een betonvloer, isolatiemateriaal, enzovoort.

 

Links de bovenkant van het enkele dagen eerder gevonden waterreservoir. Rechts de plek in de hoek waarboven vroeger de pomp moet zijn geweest. Er is een deel gevonden van een loden leiding vanuit het waterreservoir in de richting van de pomp.

 

Deze foto laat zien dat het vloerniveau zoals dat tot voor kort was (de onderkant van de grotere tegels) een stuk hoger lag dan een ouder vloerniveau (de onderkant van de Delftsblauwe tegeltjes).

 

Een deel van de ruimte onder de bordestrap.

 

Het nieuw gevonden kleine keldertje onder de winkelruimte, gezien vanuit het pothuis.

 

Reinoud Boter concludeerde bij zijn bouwhistorisch onderzoek dat Hogewoerd 130 en 132 vanaf 1870 een tijdlang in één hand zijn geweest. Deze foto, die gemaakt is in de voorkamer op de eerste verdieping, laat de plaats zien van een vroegere doorgang tussen de twee woningen.

 

De vloer van de achterkamer op de eerste verdieping is niet overal even best.

 

De oude trap naar de tweede verdieping is nu weggehaald.

 

Een paar balken aan de achterkant van de zolder zijn te slecht en zullen vervangen moeten worden. Er waren ook veel slechte vloerdelen. Die zijn hier al weggehaald.
De foto laat zien dat het pand een onbeschoten kap heeft: de dakpannen liggen direct op de daksporen.

 

Er zijn gelukkig ook balken en vloerdelen die wel kunnen worden gehandhaafd.

 

 

Terug naar de pagina De restauratie van Hogewoerd 132