Stichting Diogenes Leiden

Restaureren van monumenten in Leiden

De Open Monumentendagen 2023

Op 9 en 10 september 2023 was Diogenes een van de gastheren tijdens de Open Monumentendagen in Leiden. Hogewoerd 132 was opengesteld voor bezoekers. Diogenes heeft het pand in 2022 gekocht. Daarna is er bouwhistorisch onderzoek gedaan en is er een restauratieplan gemaakt. Dat plan gaat uit van een verbouwing tot twee appartementen.

Kort voor de Monumentendagen kwam goed nieuws binnen over de te verwachten omgevingsvergunning. Er wordt nu overlegd met enkele aannemers over de uitvoering van het werk. Gehoopt wordt dat eind 2023 of begin 2024 met de daadwerkelijke restauratie kan worden begonnen.

 

Ondanks de zeldzaam hoge temperaturen op 9 en 10 september was er op beide dagen veel belangstelling. In totaal zijn er volgens de officiële telling circa 650 bezoekers geweest.

De bezoekers konden het hele pand bekijken. Vrijwilligers, bestuursleden van Diogenes en architect Marcel van Dijk gaven een toelichting op de bouwplannen. Een veel gehoorde reactie was: er moet nog veel gebeuren!

 

De ingang.

 

Gedachtewisselingen bij binnenkomst.

 

Een tekening van de nieuwe situatie die ingediend is bij de vergunningaanvraag.

 

Onder ‘Bouwfasering’ zijn de conclusies van de bouwhistoricus Reinoud Boter aangegeven over de datering van de verschillende onderdelen van het pand. De met paarstinten aangeduide delen stammen uit de zeventiende eeuw, de donker- en lichtblauwe uit de achttiende en negentiende eeuw en de roodoranje en gele uit de twintigste eeuw.

De waarderingsplattegronden geven aan welke monumentale waarde de onderdelen naar het oordeel van Reinoud Boter hebben. Blauw, groen en geel staan voor respectievelijk hoge, positieve en indifferente monumentale waarde.

 

Aanzichten, doorsneden en plattegronden van de nieuwe situatie. Appartement A (souterrain, hal, opkamer en voorste deel eerste verdieping) is met lichtblauw aangegeven, appartement B (ingang aan de Rijnstraat, achterste deel eerste verdieping en hele tweede verdieping) met lichtgroen.

 

In de opkamer werd een doorlopende videopresentatie van Marcel van Dijk afgespeeld: de geschiedenis van het pand, het verrichte onderzoek naar de constructie en de plannen voor de verbouwing.

 

Aandacht voor de videopresentatie.

 

In alle ruimtes hingen plattegronden van de nieuwe situatie met een korte toelichting aan de muur.

 

Er waren panelen en banners die ook te zien zijn geweest bij de jubileumexpositie van Diogenes in begin 2023.

 

Oude en nieuwe foto’s van enkele andere panden van Diogenes.

 

Een paneel over de veranderingen bij de hoek van de Hogewoerd en de Watersteeg.

 

Een nuttige waarschuwing. Voor zover bekend heeft niemand zijn hoofd gestoten tegen een balk.
Een van de onderdelen van het bouwplan is het verlagen van de vloer van het souterrain met 40 centimeter.

 

In het souterrain heeft vele tientallen jaren, misschien al meer dan honderd jaar, een antieke Lips-brandkast gestaan. Hij is gemaakt in de periode 1890-1910.
Een week na de Open Monumentendagen is de kluis verkocht aan een belangstellende.

 

Links de deuropening van het pothuis, een half-ondergrondse aanbouw van Hogewoerd 132 aan de Rijnstraat. Er waren vroeger veel pothuizen in de stad. Een pothuis leverde extra ruimte op in het souterrain. Het woord pothuis is misschien afgeleid van de potten en pannen die er soms werden opgeslagen.
Op de rechterfoto een blik in het pothuis.

 

Links waarschuwingen bij de steile trap naar boven: “Gebruik van de trap naar de zolderverdieping op eigen risico” en “Trap afdalen alleen achterstevoren”. Rechts de trap van boven gezien.
Er is niemand gevallen.

 

Een van de bezoekers vertelde dat zij haar bruidsjurk heeft laten maken bij de kledingzaak Dioggi Fashion die rond 1990 in Hogewoerd 132 was gevestigd. Zij had ook een verklaring voor de bijzondere deurknoppen aan de buiten- en de binnenkant van de winkeldeur: die zijn aangebracht door de eigenaar van Dioggi Fashion.

 

Terug naar de pagina De restauratie van Hogewoerd 132