Stichting Diogenes Leiden

Restaureren van monumenten in Leiden

Hogewoerd 59-61: foto’s uit februari 2017

3 februari 2017

 

>

Alle drie de kappen van de voormalige wijnkoperij zijn nu voorzien van nieuw dakbeschot (voor zover nodig), isolatie, folie en panlatten.
Er is nu begonnen met het leggen van de dakpannen: tweedehands ‘oude holle’ pannen die afkomstig zijn van een oude kerk in Noord-Brabant.
Als eerste is de kap van Hogewoerd 61A aan de beurt. Op deze foto de kap aan de kant van Hogewoerd 61.

 

>

En dit is de kap van 61A aan de kant van Hogewoerd 63, het kleine pand dat later zal worden gerestaureerd.

 

>

De goten tussen de kappen zijn volledig vernieuwd. Dit is de goot tussen de kappen van Hogewoerd 59 en 61, links gezien vanaf de voorkant en rechts vanaf de achterkant.

 

>

En dit is de goot tussen de kap van Hogewoerd 59 en het buurpand Hogewoerd 57, dat eigendom is van DUWO.

 

>

Ondanks de beperkte ruimte in de omgeving lukt het goed om de benodigde bouwmaterialen aan te voeren.

 

>

Dankzij de medewerking van DUWO kan het dak van het buurpand worden gebruikt om bouwmaterialen tijdelijk op te slaan.

 

10 februari 2017

 

>

De meeste dakpannen liggen nu op hun plaats. De wolfseinden van de kappen krijgen om historische redenen geen rode, maar grijze dakpannen.

 

>

Er is begonnen met de sloop van het platte dak van de achterste vleugel van Hogewoerd 59. Deze vleugel krijgt een extra verdieping met een schuine kap.

 

>

Tussen die achterste vleugel en het oudste deel van Hogewoerd 59 ligt een gedeelte van twee bouwlagen met een plat dak. Dat deel houdt de bestaande hoogte.
Er wordt gewerkt aan de dakbedekking.

 

>

Ter vergelijking hier een oude foto met de situatie voor de verbouwing.

 

>

En hier de aanblik aan de onderkant.

 

>

In de nieuwe kozijnen zijn nu deuren en ramen geplaatst.
Ter geruststelling: de blauwe kleur is van de grondverf.

 

>

Reparatie van de zoldervloer van Hogewoerd 61.

 

>

Dit is de achterkant van de eerste verdieping van Hogewoerd 61A.
Het nieuwe plafond zit nu grotendeels op z’n plaats.

 

>

En dit is de bovenste verdieping.

 

17 februari 2017

 

>

De nokken van de daken worden afgedekt met speciale dakpannen: nokvorsten.

 

>

De zolder van Hogewoerd 61 heeft een dakkapel gekregen.

 

>

Hier de dakkapel aan de binnenkant.

 

>

Het platte dak van het tussengedeelte van Hogewoerd 59 krijgt nieuwe dakbedekking.

 

24 februari 2017

 

>

Links: in het westelijke dakvlak van de kap van Hogewoerd 61 zijn twee dakramen aangebracht.
Rechts: en in het oostelijke dakvlak één.

 

>

De westelijke dakramen aan de binnenkant.

 

>

Links: ook de kap van Hogewoerd 61A krijgt dakramen.
Rechts: de voorkant van de kap van Hogewoerd 59 is nu voorzien van hoekkepervorsten.

 

>

Stevige vloerplaten op de zolder van Hogewoerd 61 geven het pand extra stabiliteit.

 

>

Dit is de eerste verdieping van Hogewoerd 61A. Ook hier worden vloerplaten aangebracht.

 

Terug naar de pagina De restauratie van Hogewoerd 59-61