Stichting Diogenes Leiden

Restaureren van monumenten in Leiden

Hogewoerd 59-61: foto’s uit februari-april 2018

15 februari 2018

 

 

Na een adempauze is de firma Den Dubbelden op 12 februari begonnen met de restauratie van de oude muur aan de zuidkant van de tuin. Het bovenste deel van de muur wordt vervangen en de muur wordt iets hoger opgemetseld om de bergingen die er direct achter staan aan het oog te onttrekken.

 

Op deze foto is te zien dat er nog gewerkt wordt aan het deel dat het verst van de Koenesteeg ligt. Daar komt ook een extra steunbeer.
Verder zullen de scheuren in de muur zo veel mogelijk worden gedicht.

 

 

6 maart 2018

 

 

Door het winterweer van eind februari heeft het werk een tijd stilgelegen. Het is de bedoeling dat er op 12 maart weer wordt begonnen.
Op deze foto is te zien dat de extra steunbeer voor een deel gebouwd is.

 

Hier de situatie gezien vanuit een andere hoek.

 

 

19 maart 2018

 

 

Hoewel de nieuwe koudegolf opnieuw voor vertraging heeft gezorgd, is het metselwerk nu klaar.

 

Er wordt nog gewerkt aan het voegwerk, de reparatie van scheuren, het afdichten van de spouw tussen de muur en de bergingen daarachter en het schoonmaken van het linkerdeel van de muur.

 

 

23 maart 2018

 

 

Er wordt nu gewerkt aan de fietsenstalling voor de bewoners van Hogewoerd 59, 61 en 61A en de toekomstige bewoners van Hogewoerd 63.

 

 

12 april 2018

 

 

De fietsenstalling is nu klaar: een eenvoudige houten constructie met een zinken dakbedekking en een dakgoot.

 

De tuinmuur aan de kant van de Koenesteeg zal tegelijk met de restauratie van Hogewoerd 63 worden gebouwd.

 

Terug naar de pagina De restauratie van Hogewoerd 59-61