Stichting Diogenes Leiden

Restaureren van monumenten in Leiden

Hogewoerd 59-61: foto’s uit maart 2017

3 maart 2017

 

Het platte dak van het tussengedeelte van Hogewoerd 59 heeft nu nieuwe dakbedekking en er zijn twee dakramen aangebracht. Ze zorgen in de ruimte daaronder voor veel daglicht.

 

De afwerking van de pannendaken is bijna klaar.
In de wolfseinden (de schuine dakvlakken aan de voorkant) zijn veiligheidshaken aangebracht voor toekomstige inspecties door bijvoorbeeld de Monumentenwacht.

 

Een dakkapel aan de zijkant van Hogewoerd 61.
Zowel de buiten- als de binnenkant moet nog verder worden afgewerkt.

 

De zolder van Hogewoerd 59.
De oude spanten blijven hun functie houden.

 

De keuken op de eerste verdieping van Hogewoerd 61 blijft op zijn plaats en zal worden gerestaureerd.

 

Op verschillende plaatsen zijn wc-elementen geplaatst.
Links: in de oorspronkelijke wc-ruimte op de eerste verdieping van Hogewoerd 59.
Midden: op de zolder van Hogewoerd 59.
Rechts: op de zolder van Hogewoerd 61.

 

De zolder van Hogewoerd 61A, gezien naar de voorkant.

 

10 maart 2017

 

Er is begonnen aan de dakopbouw op de achterste, dwarse vleugel van Hogewoerd 59. De nieuwe verdieping krijgt een houtskelet-constructie. Links is een stukje van het achterste deel van Hogewoerd 61 te zien.

 

De aanzet voor de dakopbouw gezien vanuit een andere hoek.

 

Een blik op de achterkant van het voorste deel van Hogewoerd 59. Tussen dat voorste deel en de achtervleugel zit een lager stuk met een plat dak.

 

De elementen voor het nieuwe dak liggen al klaar.

 

De nieuwe tuitgevel aan de achterkant van Hogewoerd 61.
De rollagen van de tuit en de schouders worden afgedekt met natuursteen, die van de schuine zijden met zink.

 

De voorste uiteinden van de nokken van de drie daken zijn versierd met zinken pinakels.

 

De eerste verdieping van Hogewoerd 61A. Er wordt nog even gewacht met het plaatsen van de trappen om de kans op beschadigingen zo klein mogelijk te maken. Voorlopig worden ladders gebruikt.

 

Op de zolder van Hogewoerd 61 worden onder andere leidingen voor de ventilatie aangebracht.

 

13 maart 2017

 

De eerste elementen voor het dak op de achterste vleugel van Hogewoerd 59 worden geplaatst.

 

Even later, gezien vanaf de zijkant.

 

17 maart 2017

 

Een paar dagen later: de constructie van de nieuwe verdieping is klaar.
De wanden zullen worden geïsoleerd en krijgen een stuclaag, het dak zal met zink worden bekleed.

 

Links: het nieuwe dak van boven gezien.
Rechts: gezien vanaf de steiger achter Hogewoerd 61A. Ook een deel van het dak van Hogewoerd 61 is te zien.

 

De dakopbouw gezien vanaf het platte dak van het tussengedeelte van Hogewoerd 59.
Er komt een dakkapel in het schuine dakvlak.

 

De nieuwe verdieping aan de binnenkant. Links achterin, waar de bouwlamp staat, komt de trap die de verbinding vormt met de verdieping eronder.

 

Een schoorsteen waarvan het bovenste deel moest worden vervangen.
Links: drie weken geleden.
Midden: een week geleden.
Rechts: nu.

 

Voorbereidingen voor een nieuwe goot aan de straatkant.

 

De toegang tot het keldertje in Hogewoerd 59. Het stenen trapje dat onder de grond werd ontdekt is in ere hersteld.

 

De vlag hangt uit omdat met het nieuwe dak het hoogste punt is bereikt.

 

Ter gelegenheid daarvan wordt het traditionele pannenbier gedronken.

 

22 maart 2017

 

Er wordt gewerkt aan de indeling van de zolder van het achterhuis van Hogewoerd 59.

 

Links ter oriëntatie een stukje van de bouwtekening van de bovenste verdieping, met bovenaan de zolder van het achterhuis van Hogewoerd 59, en verder het platte dak van het middenstuk, een klein deel van de zolder van het voorhuis en in oranje een deel van de zolder van Hogewoerd 61.
Rechts de toekomstige badkamer van het achterhuis, gezien vanaf de overloop.

 

Het dak van het achterhuis, gezien vanaf het middendeel.
De dakkapel geeft licht en ruimte aan de badkamer. De zinken dakbedekking wordt binnenkort aangebracht. Er wordt nu aan de goten gewerkt.

 

De andere kant van het dak, met ook hier een mooie zinken goot. Het dakraam aan de achterkant geeft licht aan de overloop.

 

29 maart 2017

 

De kap krijgt nu een zinken dakbedekking, en de dakkapel is ook met zink bekleed.

 

De oude kappen zien er heel anders uit.
Links de achterkant van Hogewoerd 59, rechts de zijkant van Hogewoerd 61.

 

Dit is het achterste deel van de zolder van het voorhuis van Hogewoerd 59. Hier komt een badkamer.

 

Op de grote zolder van Hogewoerd 61 komen verschillende kamers.

 

De oorspronkelijke ramen op de eerste verdieping aan de straatkant blijven behouden, maar de aannemer heeft wel enkele stijlen moeten vervangen.

 

Terug naar de pagina De restauratie van Hogewoerd 59-61