Stichting Diogenes Leiden

Restaureren van monumenten in Leiden

Hogewoerd 59-61: foto’s uit mei 2017

5 mei 2017

 

Er is glas geplaatst in de kozijnen in de zijmuur van Hogewoerd 61.
Deze muur zal binnenkort worden gestuukt.

 

Dit deel van de buitenmuur van het achterhuis van Hogewoerd 59 is al gestuukt.

 

Een stuk van de muur links is nog niet af.

 

Het schilderwerk van de kozijnen en de ramen op de eerste verdieping aan de straatkant is al bijna klaar.

 

Hier komt het toilet op de eerste verdieping van Hogewoerd 61.
Het oude behang op een van de muren blijft op zijn plaats, maar er komen wel wandtegels overheen.

 

Twee foto’s van de zolder van Hogewoerd 61, links van voor naar achter gezien en rechts andersom.
De binnenmuren, behalve die van de natte ruimten, worden bekleed met houten delen.

 

Deze foto is gemaakt vanuit de voorkamer van diezelfde zolder.
De deuren uit het oude complex worden vrijwel allemaal na een opknapbeurt hergebruikt.

 

12 mei 2017

 

In aansluiting op de vorige foto: hier zo’n hergebruikte deur.
Deze deur (links van dichtbij gefotografeerd, rechts van een grote afstand) geeft toegang tot de voorkamer van de zolder van Hogewoerd 61.

 

Dit is de hierboven genoemde voorkamer.

 

Op de linkerfoto de deuropening van de voorkamer van de zolder van Hogewoerd 61A, op de rechterfoto een blik in die kamer.

 

Links de schoorsteen op de eerste verdieping van Hogewoerd 61A die – letterlijk – ontmanteld is.
Rechts ter vergelijking twee eerdere stadia van deze schoorsteen.

 

De begane grond van Hogewoerd 61A met links het in aanbouw zijnde toilet.

 

Het kozijn van deze doorgang tussen Hogewoerd 61 en 61A is weggehaald. De doorgang zal binnenkort worden dichtgemetseld, net als al met een aantal andere doorgangen tussen de panden is gebeurd.

 

Links de lichtkoker bij de keuken op de eerste verdieping van Hogewoerd 59.
Rechts de ruimte op de begane grond waar die lichtkoker op aansluit.

 

De andere kant van de ruimte waar de keuken van Hogewoerd 59 komt, met daarnaast de doorgang naar het dwarsgebouwde achterhuis.

 

De douche/toiletruimte op de zolder van het achterhuis van Hogewoerd 59.

 

18 mei 2017

 

Volgens een oude traditie is er een boodschap voor het nageslacht aangebracht.
De tekst is geschreven met een watervaste marker op een kunststof A4’tje en daarna in een oude loden buis gestopt. Die buis is ingemetseld onder een nieuwe gevelsteen.

 

Diogenes brengt bij alle gerestaureerde panden een gevelsteen aan met het jaartal van de restauratie.
Vanwege het bijzondere karakter van de onderpui is er deze keer voor gekozen om de steen iets daarboven aan te brengen.

 

Verder naar boven aan de muur zit een oude rozet voor de bevestiging van de bovenleiding van de tram.

 

Alle buitengevels van de achterste vleugel van Hogewoerd 59 zijn nu gestuukt.

 

De oude houten deur op de zolder van het voorhuis van Hogewoerd 59 is vervangen door een deur met glas. Die deur geeft vanuit de nieuwe badkamer toegang tot het platte dak van het middengedeelte van Hogewoerd 59.

 

De badkamer van het voorhuis van Hogewoerd 59 krijgt steeds verder vorm.

 

Er wordt verder gewerkt aan de keuken op de eerste verdieping van Hogewoerd 59. Rechts de doorgang naar het achterhuis.

 

Dit is de andere kant van die keuken, met links de doorgang naar het voorhuis.

 

De begane grond van Hogewoerd 61A, met links het toilet.

 

De muren van de voorkamer op de zolder van Hogewoerd 61A zijn waar nodig gestuukt.
Een bijzonder element in deze kamer is de omtimmering van de lichtkoof van de kamer eronder. Die stamt uit de tijd na 1875 toen de drie panden een gemeenschappelijke voorgevel kregen. De lichtkoof was nodig omdat de verdiepingshoogte van dit pand afwijkt van die van de andere twee panden.

 

29 mei 2017

 

Omdat het schilderwerk aan de voorgevel voor een groot deel klaar is, kon het bovenste deel van de steiger aan de Hogewoerd worden weggehaald.

 

De muren die grenzen aan het achterterrein worden voor zover dat nodig is gestuukt.
Dit is de zijmuur van Hogewoerd 61.

 

Dit is dezelfde muur, een verdieping hoger.

 

De opgeknapte hijsbeugel aan de nieuw opgemetselde topgevel aan de achterkant van Hogewoerd 61.

 

Ter vergelijking: dezelfde hijsbeugel in de oude situatie.
Een raam in deze gevel was niet meer mogelijk omdat het te dicht bij de kap van het achterhuis van Hogewoerd 59 zou komen.

 

Twee foto’s van de lichtkoker die, via de eerste verdieping, een verbinding vormt tussen het platte dak van het middengedeelte van Hogewoerd 59 en de ruimte op de begane grond.

 

De eerste verdieping van Hogewoerd 61A, gezien naar de achterkant.
De zijmuren worden binnenkort gestuukt.
Rechts staan twee ladders die zorgen voor een tijdelijke verbinding met de begane grond en de zolder.

 

Terug naar de pagina De restauratie van Hogewoerd 59-61