Stichting Diogenes Leiden

Restaureren van monumenten in Leiden

Hogewoerd 59-61: foto’s uit mei-augustus 2018

Vooraf

 

Deze foto is gemaakt in oktober 2017, toen de drie woningen net bewoond waren.
De bijzondere onderpui van de wijnkoperij was in de loop van de jaren erg aangetast door vervuiling en beschadigingen en ook door graffiti die op een minder juiste manier waren verwijderd.
Voor het herstellen van de onderpui moest gezocht worden naar een gespecialiseerd bedrijf.

 

3 mei 2018

 

Van Bommel Gevelgroep uit Wateringen is bereid gevonden om de restauratie uit te voeren.
De hele onderpui is eerst voorzichtig gereinigd met stoom en zeep. Daarna zijn de zwaarst aangetaste plekken afzonderlijk behandeld. Vooral het meest linkse deel vroeg veel aandacht.

De gevellantaarn, die door de gemeente voorafgaand aan de restauratie van de wijnkoperij was weggehaald, is in april weer op de oorspronkelijke plaats bevestigd. Met de gemeente is afgesproken dat hij naar links zal worden verplaatst om de opschriften op de gevel beter zichtbaar te laten zijn.

 

Nog niet alles is klaar. Er zullen nog diverse plekken extra worden bijgewerkt.

 

6 juni 2018

 

De gevellantaarn is inmiddels verplaatst naar de linkerkant van de gevel van de voormalige wijnkoperij. Het opschrift op de gevel is nu veel beter te zien.

 

De horizontale elektriciteitsleiding zal nog worden afgedekt.

 

Voordat de laatste hand aan de gevel wordt gelegd, zullen de beldrukkers van de drie woningen worden verplaatst van de muur naar de deurkozijnen.

 

5 juli 2018

 

De beldrukkers zijn nu verplaatst naar de deurkozijnen. Bij Hogewoerd 61 en 61A was voor bezoekers niet altijd meteen duidelijk welke beldrukker bij welke woning hoorde.

Nu de drukkers niet meer op de muur zitten, kan de reiniging van de muur binnenkort worden afgerond. Daarna moet de schilder nog een paar dingen bijwerken.

 

Van oudsher zaten er twee huisnummers op de gevel van de wijnkoperij. Hogewoerd 61A heeft nu net zoals de andere twee woningen een huisnummeraanduiding in de sfeer van de Amsterdamse School gekregen. Het nummer zal op dezelfde manier in zwart-wit worden geschilderd.

 

10 augustus 2018

 

Het werk aan de onderpui is nu klaar.
Van Bommel Gevelgroep heeft de oude beschadigingen hersteld en de vlekken op de gevel zo goed mogelijk verwijderd.
Van der Nat Glas- en Schilderwerken heeft de laatste hand gelegd aan het schilderwerk.

 

De bijzondere tekst bij de oude brievenbus is weer in de oude glorie te zien.
De schaduwvoegen hebben hun oorspronkelijke mosgroene kleur gekregen.

 

De huisnummers zijn ook geschilderd. Het nieuw aangebrachte huisnummer 61A ziet er nu hetzelfde uit als de andere twee.

 

Terug naar de pagina De restauratie van Hogewoerd 59-61