Stichting Diogenes Leiden

Restaureren van monumenten in Leiden

Hogewoerd 63: foto’s uit april 2019

3 april 2019

 

Er is begonnen met het metselen van de achtergevel.
De gevel zal later van een stuclaag worden voorzien.

 

De binnenkant van de achtergevel.
Het stalen portaal is nu nog te zien, maar zal later een ommanteling krijgen.

 

4 april 2019

 

De achtergevel is al gevorderd tot halverwege de eerste verdieping.

 

5 april 2019

 

De muur is weer iets hoger geworden.

 

Waar nodig worden slechte balken door nieuwe vervangen.

 

Het achterste deel van de begane grond.

 

Een oud schoongemaakt muuranker is nu bevestigd aan een van de nieuwe balken.
De nieuwe en oude balken zijn korter dan vroeger omdat ze niet in de buitenmuur komen te rusten maar verbonden zullen worden met de dragende houten wand aan de binnenkant van die muur.

 

Op de plaats waar de trap zal komen zit al een opening in het plafond van de begane grond.

 

De eerste verdieping, gezien naar de voorkant.

 

De zolderverdieping, gezien naar de voorkant. Het oude trapgat zit in het midden. De uitmonding van de nieuwe trap komt links

 

Links: de aanzet voor het bovenste deel van de achtergevel.
Rechts: een gat in de zoldervloer op de plaats waar een oude schoorsteen verwijderd is.

 

12 april 2019

 

Ook het metselwerk van de top van de achtergevel is nu klaar.

 

Alle dakpannen zijn verwijderd. Ze zullen worden vervangen door oud-Hollandse pannen. Ook het dakbeschot is weggehaald.

 

Links de kap van Hogewoerd 61A, rechts de tijdelijk met plastic afgedekte kap van 63.

 

Aan de binnenkant van de muur aan de kant van de Koenesteeg komt een dragende houten wand.

 

Zowel de oude als de nieuwe plafondbalken rusten op de nieuwe dragende houten wand.

 

De achterwand op de eerste verdieping. Ook het stalen portaal is zichtbaar.

 

De eerste verdieping gezien naar de voorkant.

 

Een stalen balk die ter versteviging is aangebracht.

 

De voortzetting op de eerste verdieping van het voorste stalen portaal.

 

18 april 2019

 

Het dak van Hogewoerd 63 heeft nieuwe daksporen gekregen.
De ’tuit’ van de voorgevel moest worden verwijderd omdat hij te gevaarlijk was geworden. De gevel krijgt een nieuwe tuit.

 

Vanaf de straat zijn de nieuwe daksporen ook door het zolderraam te zien.
Onder het raam bevindt zich de gedenksteen die in 1955 werd aangebracht ter nagedachtenis aan Piet Paaltjens.

 

Links: de schoorconstructie in de Koenesteeg zal worden verwijderd zodra het pand veilig is verklaard.
Rechts: ook via het zolderraam aan de achterkant zijn de daksporen zichtbaar.

 

26 april 2019

 

Deze week is het dakbeschot aangebracht.
Hier het achterste deel van de zolder….

 

…. en hier het voorste deel.
In het dakvlak aan de kant van Hogewoerd 61A is nog een deel opengelaten omdat daar een ‘blinde’ dakkapel komt. Daarin zal het bovenste deel van de trap uitkomen en is er ruimte voor een inloopdouche.

 

De vloerdelen van de zolder waren voor het grootste deel te slecht om te handhaven. Besloten is om de hele zolder van nieuw vloerhout te voorzien en de nog goede oude vloerdelen te gebruiken voor reparaties van de vloer van de eerste verdieping.

 

Op deze plaats komt de trap van de eerste verdieping naar de zolder.

 

Terug naar de pagina De restauratie van Hogewoerd 63