Stichting Diogenes Leiden

Restaureren van monumenten in Leiden

Schenken of nalaten aan Diogenes

De Stichting Diogenes Leiden wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat heeft verschillende voordelen. Particulieren en bedrijven kunnen giften aan Diogenes aftrekken bij hun belastingaangifte. Diogenes hoeft over ontvangen schenkingen, legaten en erfenissen geen schenk- of erfbelasting te betalen. Diogenes zet de ontvangen gelden in voor nieuwe projecten die passen binnen de doelstelling van de stichting. Meer hierover is te lezen op de pagina Schenken of nalaten aan Diogenes.

Reacties zijn gesloten.