Stichting Diogenes Leiden

Restaureren van monumenten in Leiden

Pagina 2 of 4

De restauratie van Hogewoerd 63 is begonnen

Op 18 februari is het Leidse bouw- en aannemersbedrijf H. de Bolster b.v. begonnen met de restauratie van het pand Hogewoerd 63 op de hoek van de Koenesteeg. Het werk zal in het najaar van 2019 worden afgerond. De eerste… Lees verder →

Nieuwsbrief 19 van Diogenes verschenen

Het hoofdartikel van het negentiende nummer van de digitale nieuwsbrief van Diogenes gaat over de restauratie van Hogewoerd 63. Op 15 februari werd de aannemingsovereenkomst met het Leidse bouwbedrijf De Bolster ondertekendd. Na de ernaast gelegen wijnkoperij-panden kan nu ook… Lees verder →

Nieuwsbrief 18 van Diogenes verschenen

Het belangrijkste onderwerp van de achttiende nieuwsbrief van Diogenes is het binnenkort beschikbaar komen voor huurders van de woning Hogewoerd 59. Het is de grootste en ook de duurste woning in het bestand van Diogenes. De begane grond kan worden… Lees verder →

Restauratie van de gevel van de wijnkoperij

Het herstel van de bijzondere onderpui van de voormalige wijnkoperij Hogewoerd 59-61 is nu voltooid. De onderpui is gereinigd, de zwaarst aangetaste plekken zijn afzonderlijk behandeld en oude beschadigingen zijn hersteld. De gevellantaarn is verplaatst om ervoor te zorgen dat… Lees verder →

Nieuwsbrief 17 van Diogenes verschenen

In het zeventiende nummer van de digitale nieuwsbrief van Diogenes wordt aandacht geschonken aan de huurders van het grootste pand van Diogenes: de Latijnse School. In de oorspronkelijke klaslokalen van de school werken de ontwikkelaars van het Leidse bedrijf IntelliMagic… Lees verder →

De snelle verkoop van de wijnkoperij in 1804

In 1804 verkocht Jan Samuel Timmerman Thijssen de wijnkoperij aan de Hogewoerd. Hij had het bedrijf nog geen twee jaar eerder gesticht. Er is nu meer duidelijk geworden over de reden voor die snelle verkoop. Timmerman Thijssen was door speculatieve… Lees verder →

Een fietsenstalling voor Hogewoerd 59-63

In aansluiting op de restauratie van de oude tuinmuur is in de gemeenschappelijke tuin achter de panden Hogewoerd 59-63 een fietsenstalling gebouwd. De stalling kan worden gebruikt door de bewoners van Hogewoerd 59, 61 en 61A en later ook door… Lees verder →

Werk aan de tuinmuur aan de Hogewoerd

Op 12 februari is begonnen met de restauratie van de oude muur aan de zuidkant van de tuin achter de panden Hogewoerd 59-63. Het bovenste deel van de muur is vervangen en de muur is iets hoger opgemetseld om de… Lees verder →

Nieuwsbrief 16 van Diogenes verschenen

Op 7 maart verscheen het zestiende nummer van de digitale nieuwsbrief van Diogenes. Hij gaat over heel verschillende onderwerpen: de meerjarenonderhoudsbegroting die Diogenes ieder jaar vaststelt en waarbij zelfs vijfentwintig jaar vooruit wordt gekeken, de verleende omgevingsvergunning voor de restauratie… Lees verder →

Vergunning voor Hogewoerd 63 verleend

Op 1 februari is de omgevingsvergunning voor de restauratie van het hoekpand Hogewoerd 63 verleend. In de weken daarvoor is het ontwerp twee keer besproken in vergaderingen van de Welstands- en Monumentencommissie Leiden. Het belangrijkste gesprekspunt was de indeling van… Lees verder →

« Oudere berichten Nieuwere berichten »