Stichting Diogenes Leiden

Restaureren van monumenten in Leiden

Aalmarkt 5 en 6 en hun bijzondere geschiedenis

De panden Aalmarkt 5 en 6 van Diogenes zijn meer dan 400 jaar oud. Ze werden samen met twee buurpanden in 1602 gebouwd als aanhangsel van het Sint Catharinagasthuis aan de Breestraat. Het waren vermoedelijk provenierswoningen: woningen waar mensen zich konden inkopen voor de oude dag. In 1873 werd de gemeente Leiden eigenaar. De panden raakten sterk verkrot, en in 1976 verkocht de gemeente ze aan de eigenares van Hotel Nieuw Minerva, die ze wilde gebruiken voor de uitbreiding van het hotel. Van die plannen kwam niets terecht. In 1983 kon Diogenes de twee huizen kopen, en een jaar later liet Diogenes ze grondig restaureren. De laatste bedreiging van de huizen deed zich voor rond 2005, toen de gemeente ze wilde onteigenen voor de uitbreiding van de Stadsgehoorzaal. Dankzij geldgebrek van de gemeente werden ze gered.
Een uitgebreider verhaal over de bijzondere geschiedenis van de twee huizen staat op de pagina Aalmarkt 5 en 6.

Reacties zijn gesloten.