Stichting Diogenes Leiden

Restaureren van monumenten in Leiden

Afscheid Wim de Wolf van Diogenes

Wim de Wolf heeft om persoonlijke redenen besloten om zijn lidmaatschap van het bestuur van Diogenes neer te leggen. Wim is in februari 2007 aangetreden als bestuurslid van de stichting. Met zijn ervaring van ruim 14 jaar was hij het langst zittende bestuurslid. Hij heeft veel belangrijke bijdragen aan Diogenes geleverd. Zo was hij sinds de instelling van de Bouwcommissie in 2013 lid van die commissie.

Het bestuur heeft besloten om na deze vakantieperiode een nieuw bestuurslid te gaan werven. Het is de bedoeling dat het nieuwe lid tevens de opengevallen plek in de Bouwcommissie zal opvullen. Vooruitlopend daarop kunnen via het adres voorzitter@diogenes-leiden.nl nu al suggesties voor een nieuw bestuurslid vertrouwelijk worden overgebracht.

Reacties zijn gesloten.