Stichting Diogenes Leiden

Restaureren van monumenten in Leiden

Hogewoerd 59-61 in het verleden

De panden Hogewoerd 59-63 die Diogenes in oktober 2014 heeft gekocht hebben een interessante geschiedenis.
Deze pagina en de hieronder genoemde subpagina’s vertellen het een en ander over de voormalige wijnkoperij Hogewoerd 59-61. De pagina Hogewoerd 63 in het verleden gaat over de geschiedenis van Hogewoerd 63.

 

Een oude foto

 

De foto hieronder (afkomstig van de website van Erfgoed Leiden en Omstreken) stamt waarschijnlijk uit de periode 1900-1902. Die datering kan worden afgeleid uit de vermoedelijke leeftijd van de jongeman in de deuropening, de latere eigenaar Cornelis C.M. Maat.

De foto laat zien dat de onderpui van de voorgevel destijds voorzien was van glad pleisterwerk. Later is daaroverheen een ruwere pleisterlaag aangebracht. Bij vergelijking van deze foto met de aquarel en de foto uit 2014 op de pagina Hogewoerd 59-61: de wijnkoperij is te zien dat de tekst WIJNKOOPERIJ, die eerst meer naar boven stond, later naar beneden is verplaatst.

 

De Hogewoerd rond 1900-1902

 

Drie panden, maar twee huisnummers

 

Vanaf de straat lijkt het alsof de voormalige wijnkoperij één pand is met een heel brede gevel. Dat is niet zo. Oorspronkelijk bestond Hogewoerd 59-61 uit drie panden. Ze zijn kort na 1800 in één hand gekomen en daarna samengevoegd. De afzonderlijke panden zijn onder andere te herkennen aan de kappen. Ook de oorspronkelijke muren tussen de panden zijn steeds voor een groot deel aanwezig gebleven.
Opvallend is dat het wijnkoperijcomplex twee huisnummers had (59-61), hoewel het oorspronkelijk uit drie panden bestond. Bij de invoering van de huisnummering rond 1870 kreeg het bedrijfsgedeelte op de begane grond samen met de bovenwoning van de eigenaar die zich over de twee rechterpanden uitstrekte het huisnummer 59. Hogewoerd 61 was een afzonderlijke bovenwoning in het linkerpand. De toegangsdeur van Hogewoerd 61 bevond zich schuin daaronder.
Bij de restauratie zijn de drie oorspronkelijke panden weer van elkaar gescheiden. Ze hebben daarbij van rechts naar links de huisnummers 59, 61 en 61A gekregen.
Met “Hogewoerd 59-61” wordt op deze website het hele complex bedoeld, dus inclusief het nieuwe Hogewoerd 61A.

 

Volgende pagina’s

 

Meer over de geschiedenis van Hogewoerd 59-61 is te lezen op een aantal subpagina’s:
De ouderdom van de panden
Jan Samuel Timmerman Thijssen (1802-1804)
Jan Hendrik Kraane en consorten (1804-1833)
Johannes Zandvliet (1833-1875)
De familie Maat (1875-2014)
Koenesteeg 1
Het buurpand Hogewoerd 57
Bijzondere behangvondsten