Stichting Diogenes Leiden

Restaureren van monumenten in Leiden

De verduurzaming van de Latijnse School op komst

 

In het Leidsch Dagblad van 18 december wordt verteld over de komende ingrijpende verduurzaming van de Latijnse School. Wilbert Bots, een van de trekkers van het project binnen Diogenes, komt in het artikel aan het woord, samen met Els Das, eigenaar-directeur van IntelliMagic, de huurder van het gebouw.

 

Diogenes heeft het pand in 1980 laten restaureren volgens de eisen die toen golden, maar die voldoen nu niet meer. Er is de afgelopen tijd een plan ontwikkeld om het gebouw veel energiezuiniger te maken. De komende tijd zal de eerste fase worden uitgevoerd. Het belangrijkste daarvan is het isoleren van het dak en de ramen. Bij het ontwerp is er rekening mee gehouden dat de monumentale onderdelen van het gebouw niet mogen worden aangetast. Dat stelt ook beperkingen aan de vervanging van de ramen. Omdat de plaatsing van dubbelglas niet mogelijk is, zal op veel plaatsen zeer dun vacuümglas worden toegepast.

 

Els Das vertelt in het artikel dat zij nog steeds erg gesteld is op het monumentale gebouw dat zij en haar compagnon 14 jaar geleden van Diogenes hebben gehuurd. Voor haar is het belangrijk dat de monumentale waarden niet worden aangetast, terwijl er met de komende werkzaamheden toch een energiebesparing van zo’n 45% mag worden verwacht.

 

Het artikel is te lezen door hier te klikken.

Reacties zijn gesloten.