Stichting Diogenes Leiden

Restaureren van monumenten in Leiden

De vergunning voor Hogewoerd 132 verleend

Op 18 september kreeg Diogenes van de gemeente Leiden de omgevingsvergunning voor de restauratie van Hogewoerd 132. Aan de vergunning zijn enkele voorwaarden verbonden die in twee vergaderingen van de Welstands- en Monumentencommissie al met de architect waren besproken. Het belangrijkste is dat de bouwhistorici en andere betrokken medewerkers van Erfgoed Leiden en Omstreken steeds worden geïnformeerd over bijzonderheden die gevonden worden bij de ontmanteling van het pand.

Hierboven staat een verkleinde weergave van de tekening van de nieuwe situatie. De vertrekken van appartement A zijn met lichtblauw aangegeven, die van appartement B met lichtgroen.

De tekening in pdf-formaat is hier te downloaden.

De gemaakte kostenraming wordt nu verder uitgewerkt, met het Nationaal Restauratiefonds vindt overleg plaats over de financiering en er wordt overlegd met enkele aannemersbedrijven.

Op de pagina Hogewoerd 132: de voorbereidingen van de restauratie staat een overzicht van het traject dat voorafging aan de vergunningverlening.

Reacties zijn gesloten.