Stichting Diogenes Leiden

Restaureren van monumenten in Leiden

Diogenes aangewezen als culturele ANBI

De Stichting Diogenes Leiden heeft al jarenlang de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Particulieren en bedrijven kunnen daardoor giften aan Diogenes aftrekken bij hun belastingaangifte. Diogenes hoeft over ontvangen schenkingen, legaten en erfenissen geen schenk- of erfbelasting te betalen. Diogenes zet de ontvangen gelden in voor nieuwe projecten die passen binnen de doelstelling van de stichting.
Sinds begin 2020 is het voordeel nog iets groter geworden. De Belastingdienst heeft Diogenes nu aangewezen als culturele ANBI. Dat betekent dat het aftrekbare bedrag voor particulieren verhoogd wordt met 25% en voor bedrijven zelfs met 50%.
Meer hierover is te lezen op de pagina Schenken of nalaten aan Diogenes.

Reacties zijn gesloten.