Stichting Diogenes Leiden

Restaureren van monumenten in Leiden

Een goede bestemming voor uw monument

Eigenaren van monumenten en andere karakteristieke panden staan vaak voor een lastige vraag: wat moet er na mijn overlijden met mijn woning gebeuren? Niet iedereen wil dat zijn of haar huis later naar een onbekende koper gaat.
Diogenes overlegt graag over een passende bestemming voor zo’n pand. De eigenaar kan ervoor kiezen om het huis in z’n testament na te laten aan Diogenes. Het kan ook al tijdens het leven van de eigenaar worden overgedragen terwijl hij of zij er blijft wonen. Over de voorwaarden en de latere bestemming kunnen in goed overleg afspraken worden gemaakt.

Meer hierover is te lezen op de pagina Een goede bestemming voor uw monument.

Verdere informatie staat op de pagina Schenken of nalaten aan Diogenes op deze website.

Reacties zijn gesloten.