Stichting Diogenes Leiden

Restaureren van monumenten in Leiden

Een mooi legaat voor Diogenes

De Stichting Diogenes Leiden heeft een belangrijk legaat gekregen uit de nalatenschap van de heer H.C. Jasperse en mevrouw N.P.A. Jasperse-Bos. Zij hebben in 2015 in hun testament legaten toegekend aan verschillende organisaties. Voor Diogenes gaat het om een bedrag van 5000 euro.

Veel mensen in Leiden kenden de heer Jasperse: hij heeft jarenlang als huisarts gewerkt. Zijn woon- en praktijkadres was Witte Singel 72. Hij is in 2017 in Leiderdorp overleden. Mevrouw Jasperse-Bos is in januari van dit jaar overleden.

 

Diogenes is dankbaar voor het legaat. Het wordt toegevoegd aan de bestaande reserve voor de aankoop en restauratie van panden. Dankzij die reserve kan Diogenes slagvaardiger optreden wanneer zich een nieuwe mogelijkheid voordoet voor het restaureren van een of meer monumenten of andere waardevolle gebouwen.

Omdat Diogenes erkend is als Algemeen nut beogende instelling (ANBI), hoeft de stichting over het ontvangen legaat geen successierechten te betalen. Het volledige bedrag komt dus ten goede aan het werk van Diogenes. Meer hierover staat op de pagina Schenken of nalaten aan Diogenes.

Reacties zijn gesloten.