Stichting Diogenes Leiden

Restaureren van monumenten in Leiden

Een nieuw boekje over de Stichting Diogenes Leiden

Op 12 mei werd het boekje Stichting Diogenes Leiden verleden, heden, toekomst gepresenteerd. De uitgave van het boekje is een van de activiteiten in het kader van de viering van het vijftigjarig bestaan van de stichting. De eerste activiteit in dat kader was een mooie expositie over het werk en de panden van Diogenes in de Centrale Bibliotheek in de Nieuwstraat.

 

Verhalen over de panden van Diogenes

 

Het boekje bevat informatie over alle panden en complexen van Diogenes: de geschiedenis van het pand, bijzondere wetenswaardigheden, de verwerving door Diogenes en het huidige gebruik.
De inhoud is beknopt gehouden. Voor gedetailleerdere verhalen wordt verwezen naar de website van Diogenes. Bij alle pagina’s over de panden staat een link in de vorm van een qr-code naar de bijbehorende webpagina.

 

Tegelijk met het samenstellen van het boekje is ook de website aangevuld. Bij het onderzoek daarvoor zijn weer nieuwe historische feiten aan het licht gekomen.
De website is een levend geheel. Er zullen in de toekomst dus ook weer nieuwe aanvullingen komen.

 

Een Diogenes-wandelroute

 

In het boekje staat een wandelroute door de Leidse binnenstad. De route voert langs alle panden van Diogenes en een aantal andere monumenten zoals het Stadhuis, de Pieterskerk, de Hooglandse Kerk en de Burcht (klik op het plaatje of hier voor een vergroting).

 

De makers

 

Het boekje is geschreven door Laurens Beijen. Er is ook een bijdrage van Jan Dröge: Behouden gaat voor vernieuwen. De redactiecommissie bestond verder uit Marion van Dongen en Dorothee Posthumus Meyjes. De nieuwe foto’s zijn gemaakt door Hans van Dam en Claudia Claas. Ook de vormgeving is van Claudia Claas (www.valetti.nl/). Het boekje is gedrukt door Puntgaaf drukwerk (https://puntgaafdrukwerk.nl/).

 

De presentatie

 

Burgemeester Henri Lenferink nam het eerste exemplaar van het boekje in ontvangst. Naast de burgemeester (links) de leden van de redactiecommissie: Marion van Dongen, Jan Dröge, Dorothee Posthumus Meyjes en Laurens Beijen.

 

De burgemeester laat het boekje met de uitgeklapte voor- en achterflap zien aan de aanwezigen. Aan de binnenkant van de voorflap staat een kaartje met een overzicht van de locaties van de panden van Diogenes en aan de binnenkant van de achterflap de wandelroute langs al die panden.

 

Hoe te krijgen

 

Tot en met 15 september kunnen belangstellenden gratis een exemplaar van het boekje ophalen bij de receptie van Erfgoed Leiden en Omstreken, Boisotkade 2A. De openingstijden zijn op maandag van 13.00 tot 17.00 uur en op dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.30 tot 17.00 uur. Op woensdag is de receptie gesloten.

 

Een andere mogelijkheid om het boekje te krijgen is het overmaken van de verzendkosten (€ 4,20) op bankrekening NL06 ABNA 0451 1053 54 van de Stichting Diogenes Leiden onder vermelding van naam en postadres.

 

Tijdens de Open Monumentendagen op 9 en 10 september zullen in Hogewoerd 132 ook exemplaren van het boekje verkrijgbaar zijn.

Reacties zijn gesloten.