Stichting Diogenes Leiden

Restaureren van monumenten in Leiden

Nieuw beleidsplan voor Diogenes vastgesteld

Op 9 december 2019 heeft het bestuur van de stichting Diogenes Leiden een geactualiseerd beleidsplan vastgesteld. Er zitten diverse nieuwe elementen in. Zo wordt ingegaan op de criteria die Diogenes hanteert bij de selectie van toekomstige projecten. Daarbij is niet alleen de architectonische, maar ook de cultuurhistorische waarde van belang. Ook de betekenis van het pand voor de ruimtelijke omgeving speelt een rol, evenals de maatschappelijke betekenis ervan. Het is mogelijk dat de stichting in de toekomst ook panden die niet de status van rijksmonument hebben onder haar hoede kan nemen. Projecten in randgemeenten van Leiden hoeven niet bij voorbaat te worden uitgesloten.
Het beleidsplan is hier te downloaden.

Reacties zijn gesloten.