Stichting Diogenes Leiden

Restaureren van monumenten in Leiden

Nieuwsbrief 19 van Diogenes verschenen

Het hoofdartikel van het negentiende nummer van de digitale nieuwsbrief van Diogenes gaat over de restauratie van Hogewoerd 63. Op 15 februari werd de aannemingsovereenkomst met het Leidse bouwbedrijf De Bolster ondertekendd. Na de ernaast gelegen wijnkoperij-panden kan nu ook dit kleine hoekpand worden aangepakt.
Het tweede grote onderwerp in de nieuwsbrief is het duurzaamheidsbeleid van Diogenes. Het energiezuiniger maken van monumentale panden is lastig, maar er zijn wel mogelijkheden. We maken zo veel mogelijk gebruik van de adviezen van Erfgoed Leiden en Omstreken. Met warmtescans van de gevels proberen we in kaart te brengen waar onnodig warmteverlies optreedt.
In de nieuwsbrief wordt verder verteld over oude keldertjes in het Mierennesthofje en de Lokhorststraat.

De nieuwsbrief is hier te downloaden.

Zie voor een overzicht van alle verschenen nieuwsbrieven de pagina De nieuwsbrief.
Daar staat ook hoe u zich kunt aanmelden voor ontvangst van de nieuwsbrief.

Reacties zijn gesloten.