Stichting Diogenes Leiden

Restaureren van monumenten in Leiden

Nieuwsbrief 39: over het jubileumboekje en Nieuwstraat 49

Nieuwsbrief 39 is op 17 mei verschenen. Het hoofdonderwerp is de verschijning van het jubileumboekje ‘Stichting Diogenes Leiden – verleden, heden, toekomst’. Het is samengesteld ter gelegenheid van de viering van het vijftigjarig bestaan van de stichting. Omdat veel informatie al op de website staat, is het boekje beperkt tot een handzame omvang: 40 pagina’s. Achterin het boekje staat een wandelroute langs de dertien plekken in de stad waar panden van Diogenes staan.
In de nieuwsbrief komen ook twee andere onderwerpen aan bod:
— een positieve reactie van de Welstands- en Monumentencommissie Leiden op het restauratieplan voor Hogewoerd 132,
— en nieuwe discussies over de vraag wat de betekenis is van de afbeeldingen op de gevel van Nieuwstraat 49 en wie rond 1650 die gevel heeft laten vernieuwen.

De nieuwsbrief is hier te downloaden.

Zie voor een overzicht van alle verschenen nieuwsbrieven de pagina De nieuwsbrief.

Daar staat ook hoe u zich kunt aanmelden voor ontvangst van de nieuwsbrief.

Reacties zijn gesloten.