Stichting Diogenes Leiden

Restaureren van monumenten in Leiden

Hogewoerd 59-61: foto’s uit juni 2017

8 en 9 juni 2017

 

Hogewoerd 61A is het eerste pand waar de nieuwe trappen zijn geplaatst. Ze zijn tevoren op maat gemaakt bij de firma Gebroeders De Graaff in Voorschoten.
Dit is de trap van de begane grond naar de eerste verdieping.

 

Dit is dezelfde ruimte, gezien in de richting van de straat.
De spillen van de trappen zijn gemaakt van boomstammen die zo weinig mogelijk bewerkt zijn.

 

Dit is de trap van de eerste naar de tweede verdieping, links gezien vanaf de voorkant van het huis en rechts gezien vanaf de achterkant.

 

Hier de bovenkant van de tweede trap.

 

De muren van de eerste verdieping van Hogewoerd 61A zijn nu gestuukt.
Dit is de achterkant van de kamer.

 

Dit is de voorkant van dezelfde kamer.
Op de omkisting van de verwarming is het oude gevelbord met de tekst WYNKOOPERY aangebracht dat in juli 2015 op vrijwel dezelfde plaats werd ontdekt bij de ontmanteling van deze ruimte.
Onder de twee hoofdletters O stond de naam J. Zandvliet. Zandvliet was van 1833 tot 1875 de eigenaar van de wijnkoperij. Helaas is in het verleden een deel van het bord afgezaagd waardoor de naam nog maar voor een deel leesbaar is.

 

Dit is de zijmuur in diezelfde kamer waar in 2015 achter veel lagen behang een muurschildering uit de achttiende eeuw werd ontdekt (zie deze pagina).
Omdat de rest van het behang waarschijnlijk niet kan worden verwijderd zonder de muurschildering aan te tasten, is bij de vergunningverlening afgesproken om een voorzetwand te plaatsen.

 

Links een doorkijkje vanuit de gang op de eerste verdieping van Hogewoerd 59, via een doorgang die nog zal worden dichtgemetseld, naar de oude keuken van Hogewoerd 61.
Rechts het toilet op de eerste verdieping van Hogewoerd 59. De oude tegeltjes zijn op hun plaats gebleven.

 

De tuit, de schuine zijden, de schouders en de verticale zijkanten van de voor- en achtergevels van het achterhuis van Hogewoerd 59 worden afgedekt met zink.
Op deze foto is de voorkant al klaar en de achterkant nog niet.

 

16 juni 2017

 

Er is begonnen met het schilderen van de buitenmuren aan de achterkant. De gestuukte muren worden geschilderd met muurverf, de bakstenen muren worden gekaleid. Dat laatste is een werkwijze waarbij een dunne minerale pleisterlaag wordt aangebracht om de muur extra bescherming te geven, terwijl de steenstructuur toch zichtbaar blijft.
De achter- en de zijmuur van Hogewoerd 61 worden donkerrood en die van Hogewoerd 61A okergeel.

 

De muren van de keuken op de eerste verdieping van Hogewoerd 59 zijn nu gestuukt.

 

Datzelfde geldt voor de muren van de daaraan grenzende achterkamer op de eerste verdieping van Hogewoerd 59.

 

Links: de schoorsteenmantel in de achterkamer is lang ter bescherming ingepakt geweest en is nu weer zichtbaar.
Rechts: achterin die kamer is de wenteltrap naar de zolderkamer nu geplaatst.

 

Links: de trap van de begane grond van Hogewoerd 61 naar de eerste verdieping.
Rechts: de trap van de eerste naar de tweede verdieping.

 

Links: de linkerzijkant van de trap van de begane grond van Hogewoerd 61A naar de eerste verdieping is nu betimmerd.
Rechts: dezelfde trap van boven bekeken. Een klein deel van de trap naar de tweede verdieping is zichtbaar.

 

De eerste verdieping van Hogewoerd 61A is voor het allergrootste deel klaar.

 

De plaats voor het doek dat voor de achttiende-eeuwse muurschildering komt is omtimmerd.

 

Een avondfoto: de verbouwing is zo ver gevorderd dat de steiger aan de Hogewoerd helemaal kon worden weggehaald.

 

23 juni 2017

 

Links: in de kast voor de wasmachine en de droger op de begane grond van Hogewoerd 59 blijven de oude muurtegeltjes gewoon op hun plaats.
Rechts: ook op de tegenoverliggende muur zitten tegeltjes. Die komen in de nieuwe situatie in een kast onder de trap, Links daarvan is het toekomstige toilet zichtbaar.

 

De trap die van de woonkamer op de eerste verdieping van Hogewoerd 59 naar de zolder leidt is geplaatst. De zijmuur moet voor het grootste deel nog worden gestuukt.

 

Er is begonnen met de restauratie van de monumentale keuken op de eerste verdieping van Hogewoerd 61.

 

Voor de vloer van het voorste deel van de begane grond van Hogewoerd 61A zijn straatklinkers gebruikt die afkomstig zijn uit de vloer van de wijnkoperij.

 

Dit is dezelfde ruimte, gezien in de andere richting.

 

Links een deel van de achter- en de zijmuur van Hogewoerd 61, rechts een deel van de achtermuur van Hogewoerd 61A.
De steigers worden binnenkort weggehaald omdat ze niet meer nodig zijn.

 

30 juni 2017

 

Een week later: de steigers zijn nu weggehaald.
Er wordt gewerkt aan het herstel van een hoek van Hogewoerd 61A. Door de sloop van het achterhuis van het buurpand Hogewoerd 63 moet daar een nieuw stuk muur worden gemaakt.

 

Van links naar rechts delen van de gevels van Hogewoerd 59 (wit), 61 (donkerrood) en 61A (geel).
Daarnaast een bouwkeet die over een paar weken zal worden weggehaald.

 

De toppen aan de achterkant van Hogewoerd 59 en 61.

 

Het gat in de muur van Hogewoerd 61A dat het gevolg is van de sloop van de achterbouw van Hogewoerd 63, links van buiten en rechts van binnen gezien.

 

Op de begane grond van Hogewoerd 61A zijn deuren van staal en glas geplaatst tussen het voorste en het achterste deel.

 

Hier de deuren gezien van de andere kant.
Dit achterste deel wordt een woonkeuken.

 

Ook op de begane grond van Hogewoerd 61 zijn zulke deuren geplaatst tussen het voorste en het achterste deel.
De donkerrode houten wanden links en rechts van de deuren stonden hier ook in de oude wijnkoperij.
Rechts is de oude doorgang naar Hogewoerd 59 te zien. Die zal binnenkort worden dichtgemetseld.

 

Hogewoerd 61 heeft aan de straat zowel een gewone deur als pakhuisdeuren. Er komt nog een wand tussen de gang achter de gewone deur en het bredere deel achter de pakhuisdeuren.
De houten constructie aan de voorkant bevat de meterkast, die al bij het begin van de verbouwing moest worden geplaatst.

 

Op de begane grond van Hogewoerd 59 zijn twee constructies van staal en glas geplaatst.
Dit is de voorste, tussen de bedrijfs- of praktijkruimte aan de voorkant en de algemene ruimte daarachter. De delen links en rechts zijn vast; in het midden zit een deur.

 

Dit is de tweede constructie van staal en glas in Hogewoerd 59.
Voor de kast voor de wasmachine en de droger zijn oude deuren uit de wijnkoperij geplaatst.

 

Dezelfde constructie gezien van de andere kant.

 

Links: het oude dwarstrapje vanuit de bedrijfsruimte van Hogewoerd 59 naar de lange trap die naar de eerste verdieping leidt blijft bestaan.
Rechts: de doorgang op de eerste verdieping tussen Hogewoerd 59 en 61 is dichtgemetseld en ter herinnering aan het verleden verdiept gestuukt.

 

Terug naar de pagina De restauratie van Hogewoerd 59-61