Stichting Diogenes Leiden

Restaureren van monumenten in Leiden

Radiatorfolie voor de huurders van Diogenes

Sinds een aantal jaren werkt de Stichting Diogenes Leiden hard aan het verduurzamen van haar monumentale panden. Zo worden er achterzetramen geplaatst en andere isolatiemaatregelen genomen.

Ook de huurders kunnen een bijdrage leveren aan het beperken van het energieverbruik. In september is Diogenes begonnen met het gratis verstrekken van radiatorfolie aan de huurders die daar belangstelling voor hebben. Door het aanbrengen van die folie achter radiatoren die tegen buitenmuren geplaatst zijn wordt warmteverlies sterk verminderd. De actie is een groot succes geworden: nagenoeg alle huurders doen mee.

Op 24 december overhandigde het Diogenes-bestuurslid Wilbert Bots een van de laatste pakketten bij de oplevering van een woning aan Thomas Hol. Ook voor hem zal de folie zeker een besparing op zijn gasrekening opleveren.

Reacties zijn gesloten.