Stichting Diogenes Leiden

Restaureren van monumenten in Leiden

Twee nieuwe bestuursleden voor Diogenes

Sinds 1 januari heeft Diogenes twee nieuwe bestuursleden: Marion van Dongen en Hans van Dam.
Marion is de opvolger van Eddy Folten, die na zeven jaar afscheid heeft genomen van het bestuur. Zij werkt sinds 2001 via haar bedrijf Top*ad als trainer, onderzoeker, projectleider en adviseur op het brede terrein van onderwijs en arbeidsmarkt. Zij heeft in dat verband tientallen projecten uitgevoerd in Leiden en omgeving. Daarnaast heeft zij ervaring in veel maatschappelijke verbanden en in de plaatselijke politiek.
Hans was al sinds drie jaar betrokken bij Diogenes als lid van de Hogewoerdcommissie. Hij heeft zich onder andere zeer verdienstelijk gemaakt als fotograaf. Hans heeft duizenden foto’s gemaakt van de panden Hogewoerd 59-63 voor en tijdens de restauratie. Veel van die foto’s zijn ook op de website gepubliceerd. Sinds 1 januari is hij gewoon bestuurslid. Het bestuur bestaat daarmee nu uit zeven leden, net zoals dat vroeger ook wel het geval is geweest.

De namen en de taakverdeling van de bestuursleden zijn te vinden op de pagina Informatie over Diogenes.

Reacties zijn gesloten.