Stichting Diogenes Leiden

Restaureren van monumenten in Leiden

Vergunning voor Hogewoerd 63 verleend

Op 1 februari is de omgevingsvergunning voor de restauratie van het hoekpand Hogewoerd 63 verleend. In de weken daarvoor is het ontwerp twee keer besproken in vergaderingen van de Welstands- en Monumentencommissie Leiden. Het belangrijkste gesprekspunt was de indeling van de zolderverdieping. De commissie ging ermee akkoord dat er een ‘blinde’ dakkapel wordt gemaakt in het niet vanaf de straat zichtbare dakvlak. Dat maakt het mogelijk om daar de trap te laten uitmonden en een douche te plaatsen.

Inmiddels is er een kostenraming gemaakt en is er een lening aangevraagd bij het Nationaal Restauratiefonds. Verwacht wordt dat medio 2018 met de daadwerkelijke restauratie kan worden begonnen.

Meer informatie staat op de pagina Hogewoerd 63: het restauratieplan.

Reacties zijn gesloten.