Stichting Diogenes Leiden

Restaureren van monumenten in Leiden

Hogewoerd 59-61 in het verleden / De familie Maat

Gerard Maat

 

Gerard MaatGerardus Hubertus Maat werd op 10 oktober 1851 geboren in Delft. Hij was dus nog maar 23 toen hij in april 1875 de wijnkoperij overnam van de weduwe van Johannes Zandvliet. In november 1874 was hij met zijn ouders vanuit Delft naar Leiden verhuisd, waar het gezin op de Oude Singel was gaan wonen. Het zou kunnen zijn dat Gerard Maat al voor het overlijden van Zandvliet in de wijnkoperij werkte, misschien zelfs als de beoogde opvolger van Zandvliet.
In 1876 trouwde Gerard Maat met Sophia Henrica Cornelia van Bree, die in 1848 in Leiden geboren was. Ze gingen in Hogewoerd 59 wonen in plaats van de weduwe Zandvliet en haar dochter. Het gezin Maat kreeg veel kinderen. Op 18 mei 1888 werd de zoon geboren die later de wijnkoperij zou overnemen: Cornelis Carolus Maria. Zijn roepnaam was Kees.

Hiernaast staat een kleine afbeelding van een prijscourant van de firma Maat. Het jaar van uitgifte is niet bekend. Klik op de afbeelding om de prijscourant in pdf-formaat te zien.

 

Kees Maat

 

Kees MaatOp 10 mei 1919 verkocht Maat senior bij notaris B.H. Stumpel de wijnkoperij aan zijn zoon Kees voor 12.000 gulden. Kees Maat (zie de foto) moet een gedegen opleiding hebben gehad, want uit het bevolkingsregister blijkt dat hij in zijn jonge jaren onder andere in Bordeaux heeft gewoond. Zijn vader Gerard Maat overleed op 6 december 1921.
Op 9 mei 1922 trouwde Kees Maat in Waalwijk met Johanna Helena Maria Jansen, die in die plaats was geboren. Het jonge echtpaar Maat woonde ook in Hogewoerd 59. Zij kregen vier kinderen.

 

Het nieuwe stucwerk op de onderpui is hoogstwaarschijnlijk aangebracht na 1919. Dat valt af te leiden uit de vermelding van de naam C.C.M. Maat bij de brievenbus, maar ook uit de bijzondere letters in de stijl van de Amsterdamse School.
Op een website over de Amsterdamse School wordt enthousiast geschreven over de bijzondere letters die toen zijn aangebracht op de gevel van Hogewoerd 59-61: “Gelukkig blijft via de prachtige belettering de herinnering in stand”.

 

Aquarel door James P. Power uit 1936-1938
Omstreeks 1936-1938 liet Maat een aquarel van het pand maken door de Engelse kunstenaar James P. Power (1885-1947), die in de jaren 30 in Nederland werkte.
Daarover heeft Laurens Beijen het stuk James Patrick Power en zijn aquarel van Hogewoerd 59-63 geschreven.

 

Mieke Maat

 

Mieke MaatKees Maat overleed op 9 december 1963. Bij de verdeling van de nalatenschap werd de wijnkoperij in onderling overleg toebedeeld aan zijn dochter Maria Hubertina Sophia Maat (roepnaam Mieke), die geboren was op 31 december 1930. Zij was ongehuwd en woonde met haar moeder boven het bedrijf. De wijnkoperij bleef de naam van haar vader dragen: C.C.M. Maat.
Mieke Maat overleed op 23 november 2013. Drie weken daarvoor had zij de firma laten uitschrijven bij de Kamer van Koophandel.

Mieke Maat werd twee keer uitgebreid geïnterviewd door het Leidsch Dagblad: in 1983 en 1998. Volgens de krant bestond de wijnkoperij toen 150, respectievelijk 165 jaar. Dat was echter een vergissing: het jaartal 1833 dat op de gevel staat verwijst naar het jaar waarin Johannes Zandvliet eigenaar werd, maar de wijnkoperij bestond al sinds 1803. Er had dus nog 30 jaar bij de vermelde leeftijden moeten worden opgeteld.
Klik op de onderschriften onder de miniaturen om de interviews te lezen.

Naar de volgende pagina: Koenesteeg 1.

Terug naar de pagina Hogewoerd 59-61 in het verleden.