Stichting Diogenes Leiden

Restaureren van monumenten in Leiden

Hogewoerd 59-61 in het verleden / Koenesteeg 1

Een fragment uit de kadastrale kaart uit 1832 van de Hogewoerd en omgevingOp de kadastrale kaart uit 1832 van de Hogewoerd en omgeving is een klein perceeltje aan de Koenesteeg met het kadastrale nummer 419 te zien. Nummer 420 is het hoekhuis dat later werd aangeduid als Hogewoerd 63, nummer 421 is de wijnkoperij. Bij dat laatste perceel hoorde in 1832 ook een redelijk stuk tuin (zie de stippellijn vanuit perceel 421 naar het perceel ten zuiden darvan).
Op het perceeltje 419 stond een kleine woning die bij de herziening van de huisnummering rond 1871 het adres Koenesteeg 1 kreeg. In tegenstelling tot de meeste panden in het bouwblok werden dat huisje en het hoekhuis geen eigendom van het driemanschap Jan Hendrik Kraane en consorten. Van 1706 tot 1842 hadden het huisje in de Koenesteeg en het hoekhuis steeds dezelfde eigenaar. Hun namen worden genoemd op de pagina over Hogewoerd 63 in het verleden.
In 1842 verkocht de toenmalige eigenaar Arnoldus Hoolboom alleen het hoekhuis. In 1844 verkocht hij het latere Koenesteeg 1 voor 200 gulden aan Jacob van der Kamp, “looper op Katwijk”. Die droeg het in het kader van zijn scheiding van tafel en bed in 1857 over aan zijn echtgenote Catharina Smit. Na het overlijden van Catharina werd het huis op 19 maart 1887 bij een openbare verkoping gekocht door de winkelier Jacobus Montagne voor 460 gulden. Het was toen verhuurd voor 1,10 gulden per week.

 

Op 8 oktober 1888 kocht Gerardus Maat het pand. De benedenverdieping werd bij de bedrijfsruimte van de wijnkoperij getrokken, de bovenverdieping bij het woongedeelte van Hogewoerd 59. In het kadaster werd van Hogewoerd 59-61 en Koenesteeg 1 één perceel gemaakt. Uit een prijscourant van de firma Maat blijkt dat er aanvankelijk een ingang van het bedrijf aan de Koenesteeg was. Later werd die dichtgemetseld.
Op de foto uit 2014 is de vleugel van de wijnkoperij op de plaats van het voormalige Koenesteeg 1 te zien. Van het oorspronkelijke pand was hoogstwaarschijnlijk nog maar heel weinig over.
Bij de restauratie van de wijnkoperij is deze vleugel gesloopt.

 

Naar de volgende pagina: Het buurpand Hogewoerd 57

Terug naar de pagina Hogewoerd 59-61 in het verleden