Stichting Diogenes Leiden

Restaureren van monumenten in Leiden

Nieuwsbrief 25 van Diogenes verschenen

Op 20 februari verscheen de 25ste nieuwsbrief van Diogenes. De nieuwsbrief is voor een groot deel gewijd aan de afronding van de restauratie van Hogewoerd 63. Binnenshuis is die helemaal voltooid. Op 17 februari zijn de sleutels uitgereikt aan de nieuwe huurder, die er binnenkort gaat wonen. Aan de buitenkant moet er alleen nog wat stuc- en schilderwerk worden uitgevoerd.

In de nieuwsbrief wordt ook ingegaan op het feit dat Diogenes erkend is als Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan Diogenes zijn daardoor in veel situaties aftrekbaar voor de belasting. Diogenes hoeft over ontvangen schenkingen of nalatenschappen geen schenk- of erfbelasting te betalen.

De nieuwsbrief is hier te downloaden.

Zie voor een overzicht van alle verschenen nieuwsbrieven de pagina De nieuwsbrief.
Daar staat ook hoe u zich kunt aanmelden voor ontvangst van de nieuwsbrief.

Reacties zijn gesloten.