Stichting Diogenes Leiden

Restaureren van monumenten in Leiden

Nieuwstraat 49: ‘Mans hand boven’

De stenen in de gevel in de voorgevel van Nieuwstraat 49 geven al sinds de zeventiende eeuw aanleiding tot verschillende versies van hetzelfde verhaal. Er zou sprake zijn geweest van een machtsstrijd tussen de man en de vrouw die in dat huis woonden. De man zou met de plaatsing van een hand in de top van de gevel hebben willen laten zien dat hij uiteindelijk de baas was.
Aan dat verhaal is op deze website een aparte pagina gewijd.

Reacties zijn gesloten.